Læreplantilkobling

Fag

Religion og etikk

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Teknologi
  • Jorda og livet på jorda
  • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
  • Kunne ta andres perspektiv
  • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Bærekraftig utvikling

Læreplan Kompetansemål

VG3
Religion og etikk
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
VG3
Religion og etikk
  • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
VG3
Religion og etikk
  • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
VG1 SF
Naturfag
  • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi
VG3 påbygging
Naturfag
  • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Vi kan endre DNA, men bør vi?

Dei teknologiske moglegheitene er no slik at vi kan endre på sjølve DNA-et i plantar, dyr og menneske. Er det positivt? Kva for nokre etiske problemstillingar kan dukke opp når det gjeld å gi levande skapningar nye eigenskapar?

Et bionisk menneskefoster med streker og punkter som berører og møter hverandre.

DNA

Gena våre, eller DNA, er oppskrifta på eigenskapar hos alle levande skapningar og er arvematerialet vårt. Instruksar for korleis cellene skal fungere, ligg inne i cellene i form av DNA. Det gjer dei unike. Der ligg alt frå augefarge til hudfarge, høgd, arvelege eigenskapar eller sjukdommar. Alle organismar har gen, frå virus til grantre, insekt og menneske. Mutasjonar eller forandringar i gen kan skje naturleg. No finst det teknologi som gjer det mogleg å endre på gen på kunstig vis.

Blått DNA kromosom 3d

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!