Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Sinne er bra

Har noen av dere vært skikkelig sinte en gang? Visste du at det er en god ting å bli sint? Vi skal snakke mer om hva sinne er.

Sinne er viktig og riktig

Vi kaller den sinna følelsen for den røde følelsen. Det er lett å huske for du blir stort sett ganske rød i toppen når du er sint! Alle barn har opplevd å bli sint, men noen er kanskje oftere sint enn andre.

Mange barn får lyst til å slå, sparke, skrike eller dytte når de er sinte. Og mange barn gjør det også, selv om de vet at det ikke er lov. Noen begynner å gråte og noen blir sinte når de er redde.

Tenk alt som er normalt!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Det synes at man er sint

Nesten alle som blir sinte får høy stemme og kroppen blir stiv og musklene blir spente og store. Kroppen og ansiktet ser sint ut.

Har du sett det?

Hvorfor blir vi sinte?

Vi mennesker blir sinte fordi vi opplever noe skummelt eller fordi vi tenker at noe er urettferdig. Vi blir ofte sinte på andre, eller det andre gjør. Det kan være at de er i ferd med å ødelegge en ting du er glad i, eller at de ødelegger leken, eller plager deg.

Når ble du sist sint?

Sinne kan bli dumt

Sinne kan føre til problemer for deg når du tar igjen på en dårlig måte eller blir uvenner med noen. Men det kan også være bra, for eksempel fordi du kan klare å si fra om noe ikke er bra for deg.

Hva har du sagt fra om?

bakgrunn

Noe er lurere

Selv om det er vanlig og greit å ha lyst til å både rope, slå, sparke, klore eller klype når du blir sint, er det ikke alltid greit å gjøre det. Det kan være vanskelig å stoppe opp, få hjelp eller roe seg, men det kan vi øve på. Det finnes gode måter å vise sinnet sitt på.

Hvilken måte synes du er bra?

Speideren og Vokteren er med på sinne

Sinne kommer gjerne når Speideren er ivrig i jakten på noe du har lyst på eller syns er bra for deg, samtidig som Vokteren roper at det Speideren er på jakt etter er i fare.

La oss si du har lyst på en is. Du har 20 kroner som du og Speideren vil bruke på isen. Så kommer mamma og sier «nei». Både Speideren og Vokteren feier Den Kloke bort, og sinna-følelsen kommer i full fart!

Du kan øve deg på å si at du er sint. Det er en god start for å takle den litt voldsomme følelsen sinne kan være.

Har du opplevd å ikke få det du ville?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Å øve seg på å fortelle


Vi mennesker synes ofte det er enklere å fortelle hemmeligheter til en robot. Du kan fortelle roboten Hjernus hva du vil, han sier ingenting.

Vil du Hjernus skal fortelle det du sier til en voksen?

Fortell Hjernus

Nysgjerrig?

Les mer om hvordan vi jobber for barns psykiske helse

 

Tekst: Kjersti Corneliussen / Hjernelæring

Illustrasjoner: Hjernelæring / Getty Images