Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kropp og helse
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Følelsene kan styre pusten

Pusten er i kroppen din hele tiden. Hjernen styrer pusten og pusten forandres etter hva du gjør og hvordan du har det. Følelsene dine endrer faktisk pusten din.

Forskjellige følelser, forskjellig pust

Har du det bra og kjenner gode følelser, puster du rolig og den beveger seg stille inne i kroppen din.

Når du ikke har det så bra, feks når du kjenner vonde følelser eller stress, går pusten raskere. Da slår også hjertet ditt raskere.

Er du veldig redd eller sint kan pusten og hjertet nesten kjennes som det er en galopperende hest inne i kroppen din. Da er det Speideren eller Vokteren som jobber.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Stresset jente som sitter i sofaen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!