Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Kropp og helse
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Norsk
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Alle trenger kjærlighet

I dag skal vi snakke om kjærlighet. Ikke sånn kjærlighet mellom kjærester bare, men alle gangene vi kjenner at noen er glade i oss og bryr seg om oss.

Hva er kjærlighet for deg?

Hva er det første du tenker på når du tenker på ordet kjærlighet? Tenker du på en rød kjærlighet på pinne, kjenner du den gode smaken i munnen? Eller tenker du på et hjerte eller noen du er glade i?

Kanskje du tenker på et kjærestepar eller ser for deg en baby sammen med mammaen eller pappaen sin? Tenker du på en venn som betyr spesielt mye for deg eller noen i familien din?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Jente som lager et hjerte med hendene

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!