Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Vi kan snakke uten stemme

Visste dere at en baby snakker? Bare tenk på hvordan en baby sier ifra hva den trenger. Det skal vi lære mer om i dag, hvordan kroppen snakker.

Kroppspråk, hva er det?

Vi mennesker snakker både med ordene våre og med kroppen vår. Kroppen vår er faktisk nesten det viktigste når vi snakker. Kroppen vår den snakker nesten hele tiden, også når vi ikke sier noe.

Det er fordi følelsene våre sitter i kroppen. 

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!