Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Kropp og helse
 • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Vi snakker med nærhet

I dag skal vi lære litt om nærhet og avstand. Har du noen gang tenkt over at det kan være ubehagelig at noen står for nærme?

Hvor nærme kan man være?

Når vi skal snakke sammen med andre og være sammen med andre betyr det faktisk noe hvor nærme eller langt unna vi er den andre. Hvor nærme vi står andre handler mye om hvor godt vi kjenner personen.

De vi kjenner aller best og er aller tryggest på, kan vi være helt tett på, helt oppi ansiktet, uten at det føles feil eller rart. Hvis vi skulle stå helt opp i ansiktet på en vi ikke kjente godt, så ville vi nok fort kjent at det kjentes helt feil ut, til og med nesten litt ekkelt.

Det er faktisk veldig viktig for oss å lære noe om hvor tett på vi kan være på en annen uten at den andre føler det ubehagelig.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To gutter som kommuniserer ved hjelp av kopper

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!