Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

  • Kropp og helse
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
  • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
  • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
Naturfag
  • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse

Vi snakker med ord

Kroppen vår snakker hele tiden, men ordene våre betyr også masse. Det skal du lære mer om i dag.

Lillebror skriker til storesøster

Ordene dine er deg

Ordene våre og språket vårt kan hjelpe oss til å si hva vi mener, tenker, føler, liker og ikke liker.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!