Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Kropp og helse
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
  • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
  • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
Naturfag
  • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse

Vi snakker med ord

Som dere vet så snakker vi med kroppen. Men ordene våre er også viktige, det har dere kanskje også lagt merke til?

Lillebror skriker til storesøster

Ordene dine er deg

I tillegg til at kroppen vår snakker, snakker vi jo også med ordene våre. Ordene våre og språket vårt kan hjelpe oss til å si hva vi mener, tenker, føler, liker og ikke liker.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!