Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Kropp og helse
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Ord bygger vennskap

I dag skal vi snakke om hvordan ordene vi bruker gjør det enklere å være venner. Da trenger vi god hjelp av den kloke.

To skolebarn snakker sammen

Ord er overalt

Sammen med kroppen vår bruker vi ordene våre til å snakke og være sammen med andre. Vi kan bruker ord hele tiden og hvordan vi bruker ordene våre betyr også noe når vi skal få oss venner.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!