Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Ting kan bli litt vanskelig

Det er ikke alltid at ting blir som vi hadde tenkt oss når vi er sammen med andre. Da kan vi ofte bli lei oss, sinte eller kanskje redde? Da vokser ofte Vokteren seg litt stor og vi må lære hen å slappe av og fine frem til gode løsninger. Det skal du få øve på i Hjernelæring.

Når vi ikke får være med

Å være sammen med andre er godt og fint, og av og til vanskelig. Det kan for eksempel skje at du får nei til å være med på en lek vi har lyst til å bli med på, eller det kan være at vennen vår vil leke med noen andre akkurat når vi hadde lyst til å leke med vennen vår.

Tre barn snakker og den siste står litt unna og er lei seg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!