Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Ting kan bli litt vanskelig

Dere har kanskje opplevd at det både kan være stas og vanskelig å være sammen med andre. Det er helt vanlig, vi må også lære oss å takle når ting ikke blir helt som vi ønsker oss. Vi må hjelpe Vokteren å slappe av

Tre barn snakker og den siste står litt unna og er lei seg

Når vi ikke får være med

Å være sammen med andre er godt og fint, og av og til vanskelig. Det kan for eksempel skje at du får nei til å være med på en lek vi har lyst til å bli med på, eller det kan være at vennen vår vil leke med noen andre akkurat når vi hadde lyst til å leke med vennen vår.

Tre barn snakker og den siste står litt unna og er lei seg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!