Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Kropp og helse
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Kjennskap til religioner og livssyn

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Å bli passet på

Det gjør godt når noen passer på oss. Da kjenner vi oss rolige og trygge.

Forskjellige måter å passe på

Å passe på noen kan være å si noe fint til hverandre, fortelle en vits når vennen din er i dårlig humør, holde vennen din i hånden når han eller hun skal ta sprøyte, eller bare spørre om hvordan noen har det.

Å trøste er å passe på

Å trøste er en måte å passe på noen. Vi mennesker trenger ofte trøst. Voksne trenger trøst fra andre voksne, ungdommer og barn trenger trøst fra voksne. Det som er så fint er at barn kan trøste hverandre, også.

Forskjellige typer trøst

Trøst kan være mange ting. Det kan være en hånd å holde i, en klem, et fang å sitte på eller noen ganger kan det bare være å sitte rolig ved siden av noen.

Ord som trøst

Ord kan også gi trøst, gode og vennlige ord. Trøst kan også være at noen ser at vi føler oss utenfor og spør oss om vi vil være med på leken.

Å unnskylde kan være å passe på

Å be om unnskyldning kan også handle om å passe på noen. Å be om unnskyldning gjør vi når vi har gjort eller sagt noe som har fått andre til å bli lei seg.

Ekte og uekte unnskyldninger

For at en unnskyldning skal være god skal den kjennes god ut for den som tar den imot og for den som gir unnskyldningen. Unnskyldningen må på en måte kjennes ekte ut.

Øvelse gjør mester

Det kan ofte være vanskelig både å be om unnskyldning, og å søke trøst. Derfor må vi øve oss.

Fortell Hjernus om uken din


Siden vi mennesker synes det er lettere å fortelle om hyggelige ting enn vanskelige ting så kan du øve deg på å fortelle Hjernus om en av de mange gangene Den kloke hjalp deg. Skriv et par ord på tegningen.

Du må gjerne vise det til en voksen også.

Fortell Hjernus

Få flere gratis ressurser hos Hjernelæring

 

Forfatter: Kaja Kvernbakken / Hjernelæring

Illustrasjoner: Hjernelæring / Getty Images