Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Norsk
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Krangling er normalt

Hvem har kranglet med en venn? Alle har nok opplevd å krangle med en venn. Det er veldig vanlig, men det finnes gode og dårlige måter å krangle på. Vi trenger god hjelp av Den kloke når vi skal løse opp i krangler

Vennskap er komplisert

Å være venner er både fint, viktig, godt, trygt, gøy, spennende, nytt, skummelt, vanskelig, kranglete, slitsomt, krevende og mye mer.

Å ha venner betyr mye for oss mennesker derfor kan det også være vanskelig og vondt av og til.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Bror og søster har kranglet og er sure på hverandre

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!