Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Norsk
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Krangling er normalt

Dere har sikkert opplevd at vennskap både kan være supert og vanskelig. Hvem har kranglet med en venn? Vi vet det finnes gode og dårlige måter og krangle på. Vi trenger god hjelp av den kloke når vi skal løse opp i krangler

Vennskap er komplisert

Vennskap er fint, viktig, godt, trygt, gøy, spennende, nytt, skummelt, vanskelig, kranglete, slitsomt, krevende og mye mer. 

Vennskap er både godt og vondt. Vennskap er kjærlighetsfylt og vennskap betyr mye for oss mennesker. Fordi vennskap betyr så mye for oss kan det også være vanskelig og vondt av og til.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Bror og søster har kranglet og er sure på hverandre

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!