Algebraiske lover

Algebraiske lover er ikke som andre lover, men er regler som gjelder for tallene vi regner med.

De algebraiske lovene viser sammenhengene mellom addisjon (legge til), subtraksjon (trekke fra), multiplikasjon (gange) og divisjon (dele). Vi har tre slike lover: kommutativ, assosiativ og distributiv lov.

Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon kalles for matematiske operasjoner. I tillegg til disse har vi to til: parentes og eksponent. En matematisk operasjon er derfor det samme som en fremgangsmåte eller prosedyre.

De fire regneartene som hvite symboler på fargerik bakgrunn.
Ruteark
Ruteark

Kommutativ lov

Denne loven handler om addisjon (legge til) og multiplikasjon (gange).

Loven sier at hvis vi har to tall, som vi kan kalle a og b, så gjelder følgende:

  • a + b = b + a
  • a x b = b x a

Dette betyr at faktorenes (a og b) rekkefølge er likegyldig. Med andre ord er 4 + 5 = 5 + 4.

Eller du kan se det som at å si «jeg har et eple og en appelsin» gir deg akkurat de samme fruktene som å si «jeg har en appelsin og et eple».

En person holder frem et eple og en appelsin.
Ruteark
Ruteark

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!