Algebraiske lover

Algebraiske lover er ikkje som andre lover, men er reglar som gjeld for tala vi reknar med.

Dei algebraiske lovene viser samanhengane mellom addisjon (leggje til), subtraksjon (trekkje frå), multiplikasjon (gonge) og divisjon (dele). Vi har tre slike lover: kommutativ, assosiativ og distributiv lov.

Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon blir kalla for matematiske operasjonar. I tillegg til desse har vi to til: parentes og eksponent. Ein matematisk operasjon er derfor det same som ein framgangsmåte eller prosedyre.

De fire regneartene som hvite symboler på fargerik bakgrunn.
Ruteark
Ruteark

Kommutativ lov

Denne lova handlar om addisjon (leggje til) og multiplikasjon (gonge).

Lova seier at viss vi har to tal, som vi kan kalle a og b, så gjeld følgjande:

  • a + b = b + a
  • a x b = b x a

Dette betyr at rekkjefølgja til faktorane (a og b)  er likegyldig. Med andre ord er 4 + 5 = 5 + 4.

Eller du kan sjå det som at å seie «eg har eit eple og ein appelsin»,  gir deg akkurat dei samme fruktene som å seie «eg har ein appelsin og eit eple».

En person holder frem et eple og en appelsin.
Ruteark
Ruteark

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!