En dag uten tall?

Tenk over hvor ofte du bruker tall. Er det ofte eller sjeldent? Det finnes ingenting du kan peke på uten at du samtidig må gi det et tall. Du ser to personer eller én bil – eller kanskje fem katter. Kanskje du sier at noe er tre meter høyt eller to kilo tungt.

Kanskje du skal fortelle om hvordan du kommer deg fra et sted til et annet, forklare en matoppskrift eller si noe om fotballkampen du spilte i går.

Det er ganske vanskelig uten å bruke tall, ikke sant? Det er sikkert ikke så lett å forstå for den som hører deg fortelle heller.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gutt teller fingre
Gutt teller fingre

Titallsystemet

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Det vanlige tallsystemet vi bruker, kalles titallsystemet, fordi det er bygd opp av ti ulike siffer. Med disse kan vi lage mange ulike tall.

Siffer er hvordan vi skriver tallet, mens tall er verdien – altså hvor mye det er av noe. Tallet 25 består av to siffer: 2 og 5. Sifrene 0-9 blir derfor brukt for å lage tall. Posisjonssystemet forteller oss hva slags verdi sifrene har i tallet. Tallet 35 betyr 3 tiere og 5 enere.

Noen ganger viser ikke tallet til en mengde. Vi ser det i postnummer eller på en resultatliste.

Bilde som viser forskjellen på tal og siffer
Ruteark
Ruteark

Rekkefølgen er likegyldig

Når vi skal legge sammen (addere) tall, spiller ikke rekkefølgen noen rolle. Om vi regner ut 4+5 eller 5+4, så er svaret likevel det samme. Det samme gjelder om vi skal gange sammen to tall (multiplisere).

Dette kalles den kommutative lov. Den sier at dersom man adderer eller multipliserer to tall, blir resultatet det samme, uansett i hvilken rekkefølge man gjør det.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Jente løser mattestykker på tavle
Jente løser mattestykker på tavle

Partall og oddetall

Vi deler tallene inn i partall og oddetall. Et partall kan du dele på 2 og få et helt tall. Eksempler på partall er 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

Et oddetall kan du ikke dele på 2 og få et helt tall. Eksempler på oddetall er 1, 3, 5, 7 og 9.

Tenk deg at du har tre epler, og de skal deles likt mellom deg og en venn. Da må dere dele det ene eplet i to for å dele likt, og 3 er derfor ikke et partall.

Røde epler
Ruteark
Ruteark

Arabiske tall

Sifrene vi bruker for å lage tall, kalles for arabiske tall. Før de arabiske tallene ble tatt i bruk, brukte vi romertall. Det er mye vanskeligere å bruke romertall enn arabiske tall når man skal regne eller vise store tall.

Året 2021 skrevet med romertall ser slik ut: MMXXI. Der betyr M 1000, X betyr 10 og I betyr 1. Regnestykket blir dermed: 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1 = 2021.

Ville du skrevet MMXXI eller 2021?

Romertall
Ruteark
Ruteark

Den utrolige nullen

0 er ganske fantastisk. Det er det eneste sifferet som ikke har noen verdi i seg selv.

Du kan sette 0 foran et tall, og verdien av tallet endres ikke i det hele tatt. Du kan legge til eller trekke fra 0, og svaret endres ikke. Setter du derimot 0 bak et tall, øker det i verdi med en gang. Hvis du setter 0 bak 1, får du 10.

Når vi teller, ser vi at 0 ligger som et naturlig skille mellom de negative og positive tallene.

Null på kalkulator
Null på kalkulator

Kilder:

 • Aubert, Karl Egil: tall i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 19. april 2022 fra https://snl.no/tall

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images