En dag uten tall?

Du bruker tall hver dag! Det finnes ingenting du kan peke på uten at du samtidig må gi det et tall. Du ser to personer eller én bil – eller kanskje fem katter. Kanskje du sier at noe er tre meter høyt eller to kilo tungt.

Kanskje du skal fortelle om hvordan du kommer deg fra et sted til et annet, forklare en matoppskrift eller si noe om fotballkampen du spilte i går.

Det er ganske vanskelig uten å bruke tall, ikke sant?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gutt teller fingre
Gutt teller fingre

Titallsystemet

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Det vanlige tallsystemet vi bruker, kalles titallsystemet, fordi det er bygd opp av ti ulike siffer. Med disse kan vi lage mange ulike tall.

Siffer er hvordan vi skriver tallet, mens tall er verdien – altså hvor mye det er av noe. Tallet 25 består av to siffer: 2 og 5. Sifrene 0-9 blir derfor brukt for å lage tall.

Posisjonssystemet forteller oss hva slags verdi sifrene har i tallet. Tallet 35 betyr 3 tiere og 5 enere.

Bilde som viser forskjellen på tal og siffer
Ruteark
Ruteark

Rekkefølgen er likegyldig

Når vi skal legge sammen (addere) tall, spiller ikke rekkefølgen noen rolle. Om vi regner ut 4+5 eller 5+4, er svaret uansett det samme. Det samme gjelder om vi skal gange sammen to tall (multiplisere).

Jente løser mattestykker på tavle
Jente løser mattestykker på tavle

Partall og oddetall

Vi deler tallene inn i partall og oddetall. Et partall kan du dele på 2 og få et helt tall. Eksempler på partall er 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

Et oddetall kan du ikke dele på 2 og få et helt tall. Eksempler på oddetall er 1, 3, 5, 7 og 9.

Tenk deg at du har tre epler, og de skal deles likt mellom deg og en venn. Da må dere dele det ene eplet i to for å dele likt, og 3 er derfor ikke et partall.

Røde epler
Ruteark
Ruteark

Arabiske tall

Sifrene som vi bruker for å lage tall, kalles for arabiske tall. Før de arabiske tallene ble tatt i bruk, brukte vi romertall. Det er mye vanskeligere å bruke romertall enn arabiske tall når man skal regne eller vise store tall.

Det var en helt spesiell måte å skrive tall med romertall på. Året 2021 som romertall ser slik ut: MMXXI.

Romertall
Ruteark
Ruteark

Den utrolige nullen

0 er ganske fantastisk. Du kan sette 0 foran et tall, og verdien av tallet endres ikke i det hele tatt. Du kan legge til eller trekke fra 0, og svaret endres ikke. Setter du derimot 0 bak et tall, øker det i verdi med en gang. Hvis du setter 0 bak 1, får du 10.

På tallinja ser vi at 0 ligger som et skille mellom de negative (-) og positive (+) tallene.

Null på kalkulator
Null på kalkulator

Kilder:

 • Aubert, Karl Egil: tall i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 19. april 2022 fra https://snl.no/tall

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images