Fuglelivet langs kysten

Det nære forholdet mellom mennesket og naturen er viktig, og i Norge er det mange spennende fuglearter som lever og hekker (får fugleunger) langs kysten. Hold øynene åpne når du er på sjøen, så kanskje du kan krysse av noen av disse på lista di. 

Ærfugl 

Ærfugl er en fugl i andefamilien som hekker langs hele kysten i Norge. De er gode svømmere, og kan dykke hele 60 meter ned i vannet på jakt etter mat. Hannene er svarte på undersiden og hvite på oversiden, mens hunnene er brune og flekkete på hele kroppen. 

Skarv 

Skarv er en familie av ganske store fugler som har lang hals og en krok i enden av nebbet. I Norge hekker både toppskarv og storskarv fra Rogaland og opp til Troms og Finnmark. Skarven spiser mest fisk, og de vikler seg uheldigvis ofte inn i våre fiskegarn. 

Terne 

Terner er slanke fugler som har spisse vingetupper, halefjær og nebb. To ternearter hekker i Norge, makrellterne og rødnebbterne. De er elegante flygere som elsker å skifte retning i lufta, og kan plutselig finne på å stupe ned i havet for å fange små fisk. 

Lundefugl 

Lundefugl hører til alkefamilien. Den er lett å kjenne igjen, men sin svarte kropp, hvite kinn og store fargerike nebbLundefuglen kan blir opptil 40 år gammel, og lever mest på en diett av sild. På grunn av overfiske har det vært vanskeligere å få tak i mat de siste årene, og derfor anses de nå som en truet art. 

Grågås

De fleste gjess du finner på gårder rundt om i Europa, stammer fra grågåsa. De lager reir på bakken i skjul av busker og siv, og spiser bare planter. I gamle dager trodde man at måten grågåsflokkene fløy på når de trakk sørover om høsten, kunne fortelle oss hvor god avlingen ville bli. 

Rødstilk 

Rødstilken er en liten snipefugl med brun kropp og røde ben. De leter etter mat i myrvann og langs kysten, og både hannen og hunnen ruger like mye på eggene. 

Tjeld 

Tjelden likner litt på rødstilken, men er større og tilhører faktisk alkefuglene. Den bråker ganske mye, og hekker langs hele norskekysten. Den bruker det lange og tynne nebbet til å plukke etter mat i fjæra, og det passer også godt til å åpne skjell. 

Havørn 

Havørnen er Norges største rovfugl, med et vingespenn på opptil 2,65 meter. Det er mye lenger enn et voksent menneske! Havørnen hekker langs hele kysten fra Troms og Finnmark til Oslofjorden, men bestanden har gått kraftig ned de siste årene. 

Før i tiden trodde man at havørnen kunne stjele med seg småbarn, men forsøk har vist at havørn ikke klarer å løfte mer enn 2,5 kilo. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Måke 

Det finnes mange måker (eller måser) som hekker i Norge. Noen vanlige du kan treffe på er gråmåke, sildemåke, fiskemåke og krykkjeNoen måkearter søker etter mat nær oss mennesker, og det gjør at mange mener de er glupske og frekke, men dette viser bare hvor godt måker tilpasser seg. Som alle andre dyr leter de bare etter mat der de ser muligheten. 

Fuglereservat 

For at fuglene skal få ro i hekketiden finnes det mange fuglereservat langs kysten. Disse øyene er tydelig merket med skilt, og det er ikke lov å komme nærmere enn 50 meter i hekketiden. 

Fugleparadiset Vardø

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Forsøpling 

Kasting av søppel i naturen er ulovlig og dermed også straffbart. Søppel er stygt og kan gjøre stor skade. Oljeutslipp er særlig farlig for sjøfugl. Bare en liten oljeflekk kan være livsfarligfordi oljen gjør at fjærene blir dårligere til å holde på varmen. 

Fant seks døde sjøfugl i drivende garn

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Kilder: 

 • Barth, Edvard Kaurin: ærfugl i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/ærfugl
 • Helberg, Morten: skarver i Store norske leksikonsnl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/skarver
 • Østnes, Jan Eivind: terner i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/terner
 • Barth, Edvard Kaurin; Mehlum, Fridtjof; Syvertsen, Per Ole; Helberg, Morten: lunde i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/lunde 
 • Kroglund, Rolf Terje: grågås i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  http://snl.no/grågås
 • Østnes, Jan Eivind: tjeld i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/tjeld
 • Barth, Edvard Kaurin; Gjershaug, Jan Ove: havørn i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/havørn
 • Helberg, Morten; Barth, Edvard Kaurin: måker i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/måker
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images og Redningsselskapet Youtube