Fuglelivet langs kysten

Det nære forholdet mellom mennesket og naturen er viktig, og i Norge er det mange spennende fuglearter som lever og hekker (får fugleunger) langs kysten. Hold øynene åpne når du er på sjøen, så kanskje du kan krysse av noen av disse på lista di. 

Ærfugl 

Ærfugl er en fugl i andefamilien som hekker langs hele kysten i Norge. De er gode svømmere, og kan dykke hele 60 meter ned i vannet på jakt etter skjell og andre bløtdyr. Hannene er svarte på undersiden og hvite på oversiden, mens hunnene er brune og spraglete på hele kroppen. 

Skarv 

Skarv er en familie av ganske store fugler som har lang hals og en krum krok i enden av nebbet. I Norge hekker både toppskarv og storskarv fra Rogaland og opp til Troms og Finnmark. Skarven spiser i hovedsak fisk, og ofte havner de uheldigvis i våre fiskegarn. 

Terne 

Terner er slanke fugler som har spisse vingetupper, halefjær og nebb. To ternearter hekker i Norge, makrellterne og rødnebbterne. De er elegante flygere som elsker å skifte retning i lufta, og kan brått finne på å stupdykke ned i havet for å fange små fisk. 

Lundefugl 

Lundene hører til alkefamilien. Med sin svarte kropp, hvite kinn og store fargesprakende nebb har den et veldig ikonisk utseende. Lundefuglen kan blir opptil 40 år gammel og lever i hovedsak på en diett av sild. På grunn av overfiske har det vært vanskeligere å få tak i næring de siste årene, og derfor anses de nå som en truet art. 

Grågås

Grågås er stamformen til de fleste gjess du finner på gårder rundt om i Europa. De lager reir på bakken i skjul av busker og siv, og spiser bare planter. I gamle dager mente man at man kunne forutse hvordan avlingen ville bli ut fra hvordan grågåsflokkene fløy når de trakk sørover på høsten.  

Rødstilk 

Rødstilken er en liten snipefugl med brun kropp og røde ben. De nipper etter mat i myrvann og langs kysten, og både hannen og hunnen ruger like mye på eggene. 

Tjeld 

Tjelden likner litt på rødstilken, men er større og tilhører faktisk alkefuglene. Den bråker ganske mye, og hekker langs hele norskekysten. Det lange tynne nebbet bruker den til å plukke etter bløtdyr og skalldyr i fjæra, og det er også godt egnet til å åpne skjell. 

Havørn 

Havørnen er Norges største rovfugl, med et vingespenn på opptil 2,65 meter. Det er mye lenger enn et voksent menneske! Havørnen hekker langs hele kysten fra Troms og Finnmark til Oslofjorden, men bestanden har avtatt kraftig de siste årene. 

Før i tiden trodde man at havørnen kunne finne på å røve med seg småbarn, men forsøk har vist at havørn ikke klarer å lette med bytte på mer enn 2,5 kilo. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Måke 

Det finnes mange måker (eller måser) som hekker i Norge. Noen vanlige du kan støte på er gråmåke, sildemåke, fiskemåke og krykkje. Fordi noen måkearter søker næring nær oss mennesker, har de fått et rykte for å være glupske og frekke, men dette viser bare hvor tilpasningsdyktige måker er. Som alle andre dyr leter de bare etter mat der de ser muligheten. 

Fuglereservat 

For at fuglene skal få ro i hekketiden finnes det mange fuglereservat langs kysten. Disse øyene er tydelig merket med skilt, og det er ikke lov å komme nærmere enn 50 meter i hekketiden. 

Fugleparadiset Vardø

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Forsøpling 

All forsøpling er ulovlig og dermed også straffbart. Søppel i naturen er stygt og kan gjøre stor skade. Oljeutslipp er særlig skadelig for sjøfugl. Bare en liten oljeflekk kan være livstruende, fordi oljen gjør at fjærdrakten blir dårligere til å holde på varmen. 

Fant seks døde sjøfugl i drivende garn

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Kilder: 

 • Barth, Edvard Kaurin: ærfugl i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/ærfugl
 • Helberg, Morten: skarver i Store norske leksikonsnl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/skarver
 • Østnes, Jan Eivind: terner i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/terner
 • Barth, Edvard Kaurin; Mehlum, Fridtjof; Syvertsen, Per Ole; Helberg, Morten: lunde i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/lunde 
 • Kroglund, Rolf Terje: grågås i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  http://snl.no/grågås
 • Østnes, Jan Eivind: tjeld i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/tjeld
 • Barth, Edvard Kaurin; Gjershaug, Jan Ove: havørn i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/havørn
 • Helberg, Morten; Barth, Edvard Kaurin: måker i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. august 2020 fra
  https://snl.no/måker
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images og Redningsselskapet Youtube