Ekstremvær

Ekstremvær er rett og slett vær som er litt annerledes enn det normale: plutselige haglskurer, kraftige oversvømmelser og farlige hetebølger. De fleste forskere mener at vi får kraftigere vær på grunn av det vi kaller global oppvarming. Når temperaturen på jorda blir høyere, er det større fare for mer ødeleggende og kraftig vær.

Lyn over byen St. George

Ulike typer ekstremvær

Støvstorm

Støvstormer oppstår i tørre områder. Der kan løs jord lett dras opp fra bakken av sterk vind. Vinden drar med seg slam, leire og støv. Alt dette blir til en stor, tett støvsky. Dårlig sikt gjør det umulig å kjøre bil. Støvstormer varer kanskje bare noen få minutter, men kan føre til alvorlige bilulykker.

Sandstorm
Skogbrann

Skogbranner starter lett i områder hvor kraftig tørke og varme har tørket ut planter og trær. Disse brannene sprer seg raskt. Skogbranner kan starte de fleste steder i verden, men ikke på Antarktis.

Skogbrann, Colorado

Forlat aldri et bål

Lynflom

Lynflommer oppstår når lavt land oversvømmes raskt. Det kan komme av mye regn eller snøsmelting.

De fleste flommer oppstår når store mengder regn får vannet i elvene til å renne over. De kan også oppstå når høyvann, eller store bølger slår inn over land. Flom kan skade hus, ødelegge drikkevannet og spre sykdommer.

Oversvømmelse, Pacific Junction, Iowa
Hagl

Hagl oppstår i tordenskyer. Haglkorn er oftest på størrelse med en ert. Men de kan bli store som en golfball! De kan ødelegge for jordbruk, knuse vinduer og til og med skade mennesker.

Slik blir lyn til

Hvis det blir det veldig varmt langs bakken vil den oppvarmede og fuktige luften stige opp. Når den kommer høyt opp, blir det kaldere. I høyden kjøles lufta ned og fukten blir til iskrystaller.

Iskrystallene faller nedover gjennom den oppstigende varme luften. Da oppstår det som heter statisk elektrisitet. Det betyr at elektriske ladninger blir overført fra et objekt til et annet.

Skyene lades opp negativt på bunnen og positivt på toppen. Samtidig blir bakken ladet med en positiv ladning. Lyn blir til når spenningen mellom den negative og positive ladningen blir så stor at det oppstår en gnist i mellom dem.

Det er ikke bare skyer som forårsaker lyn og torden. Lyn kan også oppstå i sandstormer, vulkanutbrudd og skogbranner.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hetebølger

En hetebølge er en periode med uvanlig varmt eller fuktig vær. Det fortsetter gjerne gjennom nettene og påvirker store områder. Hetebølgene kommer av høyt lufttrykk. Når det er høyt lufttrykk synker luft fra øverst i atmosfæren nedover og ruller rundt.

Når luften synker, blir den presset sammen. Da øker temperaturen. Luften som skyves til sidene av presset blokkerer annet vær fra å komme inn i området. En hetebølge kan vare i dagevis eller ukevis. Fordi det sjeldent er skyer på himmelen får området også kraftig sollys.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Global oppvarming konsept
Tørke

Tørke kommer av at det forsvinner mer vann enn det som kommer som regn. Jorda tørker ut, grunnvannet synker og det regner ikke. Tørke kan ødelegge jordbruk og gjøre det vanskelig for mennesker som er avhengige av dette for å leve. Tørke kan føre til sult, krig og dødelige sykdommer.

Ørken

Klima i endring

FNs undersøkelser sier at det ganske sikkert er flere varme dager og netter nå enn i 1950. Samtidig har det i samme periode blitt færre kalde dager og netter.

FN tror også at det siden 1950 har blitt vanligere med hetebølger, ekstremt regn og flom i over halvparten av målte områder.

For at vi skal kunne si noe sikkert om ekstremvær må vi ha gode målestasjoner for vær. Mange steder har ikke slike målestasjoner. Derfor kan vi bare si noe om de stedene som vi har kunnskap fra.

Fordi ekstremvær ofte treffer på små områder, vil det også være vanskelig å overføre denne kunnskapen til større områder.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ekstrem vær

Kilder:

 • Ekstremvær (2015)
  Orage Forlag
   AS
 • Vår fantastiske planet (2017)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. NRK
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Istock