Elsparkesykler – slik er reglene

Bruken av elsparkesykler har økt i byer og tettsteder. Flere og flere velger bort bil og sykkel til fordel for elsparkesykkel. Hvordan skal vi forholde oss til trafikkreglene? Kan vi bare kjøre akkurat som vi selv ønsker?

Accessibility icon Elsparkesykler – slik er reglene

Smart fremkomstmiddel

Elsparkesykler har blitt utrolig populære de siste årene. Og det er jo ikke så rart! Du kommer deg raskt frem i trafikken. En elsparkesykkel er også et miljøvennlig fremkomstmiddel.

Samtidig er det mange som ikke liker elsparkesyklene. Det kan være fordi folk kjører for fort. Det kan også være fordi elsparkesyklene ofte blir parkert slik at de står i veien for der folk går.

Trafikkregler

Reglene for elsparkesykkel er egentlig de samme som for sykkel. Men det finnes også noen ekstra regler det er greit å vite om.

Videre finner du en oversikt over det du må vite.

 • Du kan kjøre i veien og i sykkelfelt så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen.
 • Du må stoppe for biler og syklister som kommer fra høyre. Denne regelen gjelder ikke når det finnes skilt som sier noe annet, som for eksempel ved forkjørsvei.
 • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy når du kjører over fotgjengerfelt. Hvis du går av elsparkesykkelen før du krysser gangfeltet, skal bilene stoppe for deg.
 • Når du kjører på veien, skal du stoppe når du kommer til rødt lys.
 • Det er kun lov å være én person på en elsparkesykkel. Er man mer enn én, kan man få en bot på 3000 kroner.
 • På fortau og gangvei må du kjøre forsiktig. Det betyr at du må kjøre i vanlig gangfart og holde god avstand når du kjører forbi andre.
Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
To på en elsparkesykkel
To på en elsparkesykkel

Fartsgrense

Ifølge loven skal ikke elsparkesykler kjøre raskere enn 20 kilometer per time. Men det betyr ikke at det alltid er lov å kjøre så fort. Som nevnt over må du holde gangfart når du kjører forbi andre. Du må alltid tilpasse farten etter hvor du kjører.

Full fart på elsparkesykkel
Full fart på elsparkesykkel

Alder

Det er en aldersgrense på 12 år for bruk av elsparkesykkel. Foreldre må også bestemme om barn og unge er modne nok og har ferdighetene som trengs. Husk at enkelte utleieselskaper likevel kan ha egne aldersgrenser på 16 eller 18 år.

Tenåring på elsparkesykkel
Tenåring på elsparkesykkel

Bruk av hjelm

Det er påbudt å bruke hjelm når man bruker elsparkesykler og er under 15 år.  Men bruk av hjelm er helt klart å anbefale. De fleste som sykler bruker hjelm.

Hjelm til elsparkesykkel
Hjelm til elsparkesykkel

Parkering

Når du parkerer elsparkesykkelen, er det viktig at den ikke er i veien for andre. Tenk over om elsparkesykkelen kan være i veien for noen før du går fra den. Tenk da spesielt på de blinde og svaksynte. Det tryggeste er å sette den på en sykkelparkering eller en parkering som er ment for elsparkesykler.

Parkert elsparkesykkel
Parkert elsparkesykkel

Alkohol

En elsparkesykkel regnes som et kjøretøy med motor. Det betyr at de samme promillereglene gjelder for esparkesykkel som bil (0,2 promille).

Uansett gjelder lovens regler for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det betyr at folk som er for beruset til å ha kontroll på elsparkesykkelen, må trille den.

Fall på elsparkesykkel
Fall på elsparkesykkel

Tekniske krav

Som nevnt er det ikke lov å kjøre raskere enn 20 kilometer per time. Elsparkesykkelen skal ha en sperre som gjør at det ikke er mulig å kjøre raskere. I tillegg finnes det noen andre krav:

 • Maks vekt: 70 kg
 • Maks bredde: 85 cm
 • Maks lengde: 120 cm
 • Ringeklokke, hvitt lys foran, rød refleks bak, sikre bremser
Elsparkesykkel rød refleks bak
Elsparkesykkel rød refleks bak

Lokale regler

Noen byer har innført lokale regler som gjelder for elsparkesykler til utleie.

I Oslo er for eksempel utleie stengt mellom kl. 23 og kl. 05 om natten. Antallet utleiesykler er begrenset til 8000.

I Trondheim er det innført automatisk begrensning av fart på bestemte steder i byen der det er mye folk.

Elsparkesykler til leie
Elsparkesykler til leie

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images