Elsparkesykler – slik er reglene

Bruken av elsparkesykler har økt i byer og tettsteder. Flere og flere velger bort bil og sykkel til fordel for elsparkesykkel. Hvordan skal vi forholde oss til trafikkreglene? Kan vi kjøre akkurat som vi selv ønsker?

Accessibility icon Elsparkesykler – slik er reglene

Smart fremkomstmiddel

Elsparkesykler har blitt utrolig populære de siste årene, og det er jo ikke så rart. Du kommer deg raskt frem i trafikken, du kan kjøre fra dør til dør og du gjør det på en miljøvennlig måte.

Samtidig har elsparkesyklene fått mye kritikk. Blant annet på grunn av uvettig kjøring, og på grunn av parkering som er til hinder for andre.

Trafikkregler

Grunnen til at folk gjør slike feil, er nok ofte fordi man er usikker på reglene. I utgangspunktet skal du følge reglene for syklister, men det finnes også regler som gjelder spesielt for elsparkesykler.

Videre finner du en oversikt over det du må vite.

  • Du kan kjøre i veien og i sykkelfelt så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen.
  • Du har vikeplikt for biler og syklister som kommer fra høyre. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel ved forkjørsvei.
  • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy når du kjører over fotgjengerfelt. Går du av elsparkesykkelen før du krysser gangfeltet, skal bilene stoppe for deg.
  • Når du kjører på veien, skal du stoppe ved rødt lys.
  • Det er kun lov å være én person på en elsparkesykkel. Er man mer enn én, kan man få en bot på 3000 kroner.
  • På fortau og gangvei må du ta hensyn til gående, og det betyr blant annet at du må passere med god avstand, og ikke kjøre raskere enn seks kilometer per time ved passering.
Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
To på en elsparkesykkel
To på en elsparkesykkel

Fartsgrense

Ifølge loven skal ikke elsparkesykler kjøre raskere enn 20 kilometer per time, men det betyr ikke at det alltid er lov å kjøre så fort. Som nevnt over, må du holde gangfart når du passerer andre, og du må alltid tilpasse farten etter trafikken rundt deg.

Full fart på elsparkesykkel
Full fart på elsparkesykkel

Alder

Det er en aldersgrense på 12 år for bruk av elsparkesykkel. Foreldre må også bestemme om barn og unge er modne nok og har ferdighetene som trengs. Husk at enkelte utleieselskaper likevel kan ha egne aldersgrenser på 16 eller 18 år.

Tenåring på elsparkesykkel
Tenåring på elsparkesykkel

Bruk av hjelm

Det er påbudt å bruke hjelm når man bruker elsparkesykler og er under 15 år.  Men bruk av hjelm er helt klart å anbefale. De fleste som sykler bruker hjelm.

Hjelm til elsparkesykkel
Hjelm til elsparkesykkel

Parkering

Når du parkerer elsparkesykkelen, er det viktig at den ikke er til hinder for andre. Tenk over om elsparkesykkelen kan være i veien for noen før du går fra den, inkludert blinde og svaksynte. Det tryggeste er uansett å sette den på en sykkelparkering eller annen anvist plass.

Parkert elsparkesykkel
Parkert elsparkesykkel

Alkohol

En elsparkesykkel regnes som et kjøretøy med motor. Det betyr at de samme promillereglene gjelder for esparkesykkel som bil (0,2 promille).

Uansett gjelder lovens regler for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det betyr at folk som er for beruset til å ha kontroll på elsparkesykkelen, må trille den.

Fall på elsparkesykkel
Fall på elsparkesykkel

Tekniske krav

Som nevnt er det ikke lov å kjøre raskere enn 20 kilometer per time, og elsparkesykkelen skal ha en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å kjøre raskere. I tillegg finnes det noen andre krav:

  • Maks vekt: 70 kg
  • Maks bredde: 85 cm
  • Maks lengde: 120 cm
  • Ringeklokke, hvitt lys foran, rød refleks bak, sikre bremser
Elsparkesykkel rød refleks bak
Elsparkesykkel rød refleks bak

Lokale regler

Ved siden av de nasjonale reglene, har enkelte byer innført lokale regler som gjelder for elsparkesykler til utleie.

I Oslo er for eksempel utleie stengt mellom kl. 23 og kl. 05 om natten, og antallet utleiesykler totalt er begrenset til 8000.

I Trondheim er det innført automatisk hastighetsbegrensning på bestemte steder i byen, som på Torget og ved Solsiden kjøpesenter, der mange folk ferdes.

Elsparkesykler til leie
Elsparkesykler til leie

Bilde- og videorettigheter:

    1. Getty Images
    2. Getty Images
    3. Getty Images
    4. Getty Images
    5. Getty Images
    6. Getty Images
    7. Getty Images
    8. Getty Images