Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Kropp og helse
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
  • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
4. trinn
Naturfag
  • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
10. trinn
Naturfag
  • sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene

Fantasiens kraft

Kultur, vitenskap og teknologi er bare mulig fordi vi kan fantasere.

Accessibility icon Fantasiens kraft

Hva er fantasi?

Kan du se for deg en lilla drage som kjører trehjulssykkel? Ingen andre dyr på jorda kan se for seg noe slikt. Inni hodet ditt kan du dele opp bilder av ting du har sett før, og sette sammen bitene til noe helt nytt. Sett sammen en øgle og en fugl, og vips så har du en drage. Tenk på fargen til en lilla blomst, så kan du farge dragen. Dette er bare mulig fordi vi kan fantasere. Men vi har ikke alltid hatt denne evnen.

Forskjellige dyr samlet i en kollasj

Menneskehjernen har vokst

Da mennesker vandret ut av Afrika for rundt 100 000 år siden, brukte de fortsatt de samme enkle verktøyene som forfedrene sine. Det skulle ta enda 60 000 år før menneskets fantasi begynte å utvikle seg i raskt tempo. Det som skjedde i mellomtiden, var at menneskets hjerne vokste seg større. Områdene i hjernen som styrer språk og tolking av det man ser, begynte å jobbe sammen. Forskere tror at det var dette som førte til at vi utviklet fantasien vår.

Ung kvinne flyr

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!