Fornybare og ikke-fornybare ressurser

I naturen finnes det råstoff som vi kan bruke. Vi kaller det naturresurser. Det finnes i havet, på jordoverflaten eller under jorda. Det kan være fisk, skog, olje, gass eller mineraler. Vi deler dette inn i fornybare og ikke-fornybare ressurser.

Ett fiskebruk i lofoten
Ett fiskebruk i lofoten

Fornybare naturressurser

Vann, vind og sol er fornybare ressurser. De blir ikke brukt opp når vi bruker dem.

Fisk og skog er også fornybare. Men de bruker lengre tid på å fornye seg etter at de blir fanget og hugget ned.

Solcellepanel med vindmøller i bakgrunn
Solcellepanel med vindmøller i bakgrunn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!