Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Tekst i kontekst
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Undring og utforsking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Norsk
 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
7. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
7. trinn
Samfunnsfag
 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
10. trinn
Norsk
 • beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

Verdens største idrettsfest!

Fotball er verdens største idrett når vi teller supportere. Nesten halvparten av verdens befolkning heier på ett eller flere fotballag. Men hva er det egentlig med fotball, som begeistrer så ufattelig mange? Hvilke gylne øyeblikk er verdt å huske fra fotball-VM?

Fans jubler på en fotballarena.
🇺🇾  URUGUAY | 1930

Fotball-VM blir til

Det aller første VM-målet ble gjort av en franskmann. Det var på en snødekt arena i Uruguay med 3000 tilskuere, der Frankrike møtte Mexico. Interessen for mesterskapet var langt fra like stor som i dag, men på finaledagen samlet det seg nærmere 90 000 mennesker for å se vertslandet Uruguay vinne 4–2 over Argentina. Verdens første verdensmestere i fotball var kåret. Som premie fikk laget en statuett i form av seiersgudinnen Nike. Det skulle gå 44 år før denne statuetten ble byttet ut med den VM-pokalen vi kjenner i dag. Det å løfte denne pokalen over hodet er alle fotballspilleres drøm!

Mørk bakgrunn av fotballstadion

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!