Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Kommunikasjon
 • Språklæring
 • Møte med engelskspråklige tekster

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Norsk
 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster
7. trinn
Norsk
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
7. trinn
Norsk
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur
7. trinn
Norsk
 • skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting
7. trinn
Norsk
 • bruke fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygning i samtale om egne og andres tekster
10. trinn
Norsk
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
10. trinn
Norsk
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
10. trinn
Norsk
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
10. trinn
Norsk
 • skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
10. trinn
Norsk
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
10. trinn
Norsk
 • bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster
Hjelp, jeg skal skrive …

Hvor begynner jeg?

Skrivearbeid

Skrivearbeid er nemlig et arbeid. Det ligger mye arbeid bak de gode tekstene. Det virker kanskje ikke sånn når du ser at andre skriver for harde livet, men det kreves forarbeid.

Det er faktisk det du gjør før du skriver som er viktigst. Det er nemlig her de gode ideene arbeides frem. Ikke sitt og vent på at de gode ideene skal ploppe opp. Brett heller opp ermene og sett i gang med jobbingen. Er du klar?

Blank Word-bakgrunn

Les oppgaven nøye! 

Har du lest oppgaven skikkelig? Les den en gang til. Denne gangen streker du under alle verbene i oppgaven. Dette er viktig, for det gir deg noen tanker om hva formålet med teksten er. Kanskje du skal få noen til å reflektere over en sak? Eller at du skal skildre hvordan det er å være forelska?

Det neste du skal lete etter, er hva slags tekst du skal skrive. Skal du skrive en novelle, et eventyr eller et leserinnlegg? Eller skal du skrive en kreativ eller en reflekterende tekst? Disse forskjellige typene av tekst kaller vi sjanger.

Så må du finne ut hvem du skal skrive til, og hvorfor. Skal du skrive en tale til ungdom om lekser, eller kanskje en debattartikkel i avisa om en farlig skolevei? Når du vet hvem du skal skrive til (målgruppe), vil dette hjelpe deg både med språket du skal bruke og med innholdet. Det er for eksempel ikke så lurt å bruke mange vanskelige ord hvis man skriver for barn.

Når du har gjort dette, er du godt i gang. Nå vet du hva teksten skal handle om (innhold). Du vet hvorfor du skriver teksten, og til hvem (formål). Og du vet hvordan teksten din skal skrives (form). Vi kaller dette for skrivetrekanten.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Skrivetrekanten i Word-format

Vekk hjernen!

Kanskje har du allerede fått noen tanker om hva du vil skrive om? Kanskje klør du deg fremdeles i hodet? La oss starte med å jobbe frem noen ideer!

Åpne et tomt Word-dokument eller finn frem penn og papir. Gi deg selv fem minutter til å skrive ned alt du tenker på. Prøv å skrive sammenhengende setninger, men ikke tenk på rettskriving, tegnsetting eller grammatikk. Nå er det ingenting som er riktig eller feil – dette er bare for å vekke hjernen.

Etter fem minutter skal du stoppe. Les gjennom det du har skrevet: Er det noen viktige ord (nøkkelord) eller setninger du kan jobbe videre med?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Hva slags type tekst skal jeg skrive? 

Veien videre er avhengig av hva slags tekst du skal skrive. Skal du skrive en skjønnlitterær tekst eller en saktekst?

 • Skjønnlitterære tekster er for eksempel fortellinger, noveller og eventyr.
 • Saktekster er for eksempel fagartikler, debattinnlegg, nyhetsartikler og leserbrev.
Word-dokument med teksttyper

Skjønnlitteratur

Hvis du skal skrive en skjønnlitterær tekst, kan du først lage et tankekart. Skriv oppgaven i midten, og i sirklene rundt skal du føre opp følgende:

 • Hvem er med i teksten?
 • Hva handler historien om?
 • Hvor starter historien?
 • Hvor skjer handlingen?
 • Når foregår handlingen?
 • Hva er problemet i historien?
 • Hvordan løses problemet?
 • Hva skjer og hvorfor?
 • Hvordan slutter historien?

Skriv stikkord, men prøv å være så konkret som mulig.

Når du har gjort dette, vil du sitte igjen med et kart over teksten din. Finn en medelev (læringspartner) og spør om du kan dele ideene dine med han/henne. Det er ofte lurt å snakke seg gjennom ideene sine. Kanskje du får noen gode innspill av læringspartneren din.

Nå skal du starte selve skrivearbeidet. Noen liker å skrive det siste avsnittet i fortellingen først. De aller fleste starter med innledningen. Ikke vær for kritisk underveis. Lek litt med innhold og språk. Du kan alltids rette opp etterpå. Underveis kan det vært lurt å lese oppgaven igjen. Da kan du sjekke at du fremdeles svarer på det oppgaven spør etter.

Gode skriverammer som kan hjelpe deg underveis finner du her:

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Word-bakgrunn med spørsmål

Saktekst

Hvis du skal skrive en saktekst, kan du gå frem på en litt annen måte. Her er målet ditt å informere eller å overbevise leseren om et tema. Du må være saklig og tydelig. Her er det en god struktur som er viktig. Derfor er det mange elever som foretrekker å skrive saktekster.

Et godt utgangspunkt er en tekst med fem avsnitt: et avsnitt til innledning, tre avsnitt i hoveddelen og et avsnitt til avslutning. Her kan du selvsagt legge til flere avsnitt ved behov.

Word-bakgrunn med femavsnittsregelen

Nøkkelord

Når du leser en oppgave, bør du markere tre nøkkelord som du tenker er viktige for oppgaven. Hvis du skal skrive en debattartikkel i avisa om en farlig skolevei, kan det hende at dette blir nøkkelordene:

Det er skummelt å gå til skolen fordi bilene kjører så fort og på høsten er det skikkelig mørkt og skummelt. På vinteren er det lyst, men da må vi gå midt i bilveien fordi det er så mye snø og brøytekanter overalt. Jeg vet ikke hva jeg skal skrive, men det er innmari mange biler der når vi går til skolen. Jeg tror det er mange foreldre som kjører barna sine til skolen på morgenen. Jeg går til skolen, og det gjør egentlig alle vennene mine. Noen sykler og da sykler de sammen med bilene eller der hvor vi går. Det er vanskelig å sykle til skolen fordi det er så trangt på fortauet og vi har ikke sykkelsti. Jeg vet ikke hva jeg skal skrive, men jeg synes det er kjipt at noen er redde for å bli kjørt på av biler på vei til skolen. Kanskje det er derfor det er så mange som blir kjørt til skolen. Det er ikke så digg å gå i den eksoslukta og selv om mange har elbil så er det litt skummelt også fordi de ikke lager lyd.

Blank Word-bakgrunn

Temasetninger

Nå skal du lage tre temasetninger ut ifra ordene du har markert. En temasetning kan være en påstand som «katter er mer intelligente enn hunder». En temasetning kan også være en faktaopplysning som «refleks gjør det lettere å bli sett i trafikken». Disse temasetningene skal starte de tre avsnittene som er hoveddelen i teksten din. I dette tilfellet kan det for eksempel være:

 • Skoleveien er mørk og uoversiktlig.
 • Vi trenger en sykkelsti.
 • Mange blir kjørt til skolen fordi de er redde for skoleveien.

Kommentarsetninger

Nå skal du forklare, utdype og begrunne hver av disse setningene, gjerne med eksempler. Dette kaller vi kommentarsetninger.

For eksempel:
Skoleveien er mørk og uoversiktlig 
Hvis du har gått til Ekornbakken skole en tidlig morgen, har du sikkert lagt merke til at det er dårlig opplyst. Faktisk mangler det gatelys langs store deler av veien. Spesielt mørkt er det på høsten, allerede fra skolestart kan det vært mørke morgener. Dette er skummelt både for barna som går til skolen og for bilene på veien. Selv om mange av barna bruker refleks er det også mange som ikke gjør det. Skoleveien brukes både av dem som går og dem som sykler, og det kan lett oppstå farlige situasjoner. Det blir lysere når snøen kommer, men dette gjør bare veien enda farligere. På grunn av høye brøytekanter må skolebarn ofte gå midt i bilveien på vei til skolen.

Prøv å skrive minst fire-fem kommentarsetninger til hver temasetning. Når du har gjort dette, sitter du igjen med tre avsnitt – og hoveddelen av teksten din.

Blank Word-bakgrunn

Et hode og en hale

Nå er det på tide å skrive en innledning (hode) og en avslutning (hale). En innledning skal fungere litt som en fiskekrok. Den skal gi leseren lyst til å lese mer. Du må fortelle om temaet ditt på en spennende måte. Her er et eksempel …

Innledning
Forskning viser at det er sunt for barn å gå til skolen. Det er sunt for både hode og kropp å få bevegelse og frisk luft før man setter i gang med det viktige læringsarbeidet. Disse forskerne gikk nok ikke på Ekornbakken skole sånn som meg. Skoleveien til Ekornbakken er både skummel og farlig for oss skolebarn, men også for bilistene langs veien. Når har kommunen tenkt til å gjøre noe? Er det ikke litt dumt å vente til det skjer en alvorlig ulykke før man sørger for at barna får en trygg skolevei? 

Avslutningen din skal fungere som en oppsummering. Her skal du kort gjenfortelle leseren din hva du har skrevet. Avslutningen bør svare på spørsmålene du tok opp i innledningen.

Avslutning
Som vi har sett er det mange gode grunner til at man bør gå til skolen. Det er sunt for både kroppen og hodet. På den andre siden er det ikke noe man skal gjøre med livet som innsats. Hvis skoleveien ikke er trygg for skolebarna, så er det ikke forsvarlig å la barna gå til skolen. For at barna skal få den beste starten på skoledagen sin, er det med andre ord viktig at kommunen sørger for at veien er trygg – både for skolebarn og for bilister. For barna på Ekornbakken handler dette både om lys og om tilgang til fortauene. Alle er enige om at barna må ha en trygg skolevei – nå er det kommunen som må sørge for at de faktisk får det!

Se der, ja – en ferdig argumenterende tekst! Nå må du sikre at du har svart på oppgaven. Få en vurdering av en læringspartner før du leverer.

Og du – husk å sjekke rettskriving og tegnsetting før du leverer. Det er så kjipt hvis det skal ødelegge den gode skrivejobben du har gjort.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt

Ferdig!

Skrivearbeid kan være utfordrende, men mye av arbeidet ligger i god planlegging. De gode tekstene tar litt tid, men alt blir lettere med trening. Kos deg med skrivearbeidet, og finn din stemme. Du vet at det er derfor du skriver – for at din stemme skal bli hørt, ikke sant?

Kul jente med laptop i fanget jubler over å egen innsats

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Skolerom
  2. Skolerom
  3. Skolerom
  4. Getty Images
  5. Skolerom
  6. Skolerom / Getty Images
  7. Skolerom
  8. Skolerom
  9. Getty Images
  10. Skolerom
  11. Skolerom
  12. Getty Images