Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Kropp og helse
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Jorda og livet på jorda
  • Energi og materie

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
  • beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom
4. trinn
Naturfag
  • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
10. trinn
Naturfag
  • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon
VG1 SF
Naturfag
  • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

Hva består et menneske av?

Har du tenkt over hva et menneske egentlig består av?

Accessibility icon Hva består et menneske av?

Hva består et menneske av?

Har du egentlig tenkt over hva du består av? Det meste i kroppen er det vi kaller grunnstoffer. Slike stoffer får vi i oss når vi puster (oksygen), spiser eller drikker (kalsium, hydrogen). Men vi kan ikke lage et komplett menneske bare ved å blande alt dette i en maskin.

Et menneske på cirka 70 kilo består av:

Oksygen: 45,5 kilo
Hydrogen: 7 kilo

Det aller meste av dette finnes i vann. Oksygen + hydrogen = vann. Kroppen består av  70 prosent vann!

Karbon: 12,6 kilo

Kroppen består av 18 prosent karbon! Da er kroppen for det meste vann og karbon. Er ikke det litt rart?

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!