Hva består et menneske av?

Mennesket er bygd opp av grunnstoffer i ulike mengder. Har du tenkt over hva du egentlig består av?

Du har kanskje lest at man har prøvd å skape mennesker ved å blande alle ingrediensene, men det er ingen som har lyktes med å skape liv på denne måten.

Et menneske på cirka 70 kilo består av:

Oksygen: 45,5 kilo

Det aller meste av oksygenet i kroppen er bundet til hydrogen og utgjør vann. Tenk over hvor vannet kan være i kroppen.

Karbon: 12,6 kilo

Hvis du hadde omgjort dette til grillkull, ville du kunnet grille mye av sommeren.

Hydrogen: 7 kilo

Hydrogen er sammen med oksygenet en del av det vannet som utgjør størstedelen av menneskekroppen.

Nitrogen: 2,1 kilo

Nitrogen er en viktig del av de mange organiske molekylene – proteiner, fett og karbohydrater – som finnes i kroppen.

Kalsium: 1,05 kilo

Kalsium er en viktig del av skjelettet.

Fosfor: 700 gram

Fosfor og kalsium går sammen om å styrke skjelettet og tennene.

Svovel: 175 gram

Svovel spiller en viktig rolle for oksygenopptaket og hvordan kroppen utnytter det.

Illustrasjon av et skjelett i soprt farge.

Kalium: 140 gram

Kalium spiller en viktig rolle for nervesignaler i kroppen, og det medvirker til å kontrollere væskebalansen. Tenk hvor raskt nervesystemet må fungere hvis du tar på noe som er veldig varmt.

Klor og natrium: 105 gram x 2

Natrium og klor er de to bestanddelene i vanlig salt. Begge spiller en viktig rolle ved reguleringen av væskebalansen i kroppen, og de hjelper nervesystemet til å fungere optimalt. Tenk over hvor mye salt du bruker når du spiser.

De gjenværende 525 gram er en variert blanding av cirka 50 forskjellige andre grunnstoffer.

Illustrasjon som viser nervesystemet i en arm hvis du tar på noe som er varmt.

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images