Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Kropp og helse
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Jorda og livet på jorda
  • Energi og materie

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
  • beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom
4. trinn
Naturfag
  • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
10. trinn
Naturfag
  • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon
VG1 SF
Naturfag
  • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

Hva består et menneske av?

Har du tenkt over hva et menneske egentlig består av?

Accessibility icon Hva består et menneske av?

Hva består et menneske av?

Mennesket er bygd opp av grunnstoffer i ulike mengder. Har du tenkt over hva du egentlig består av?

Du har kanskje lest at man har prøvd å skape mennesker ved å blande alle ingrediensene, men det er ingen som har lyktes med å skape liv på denne måten.

Et menneske på cirka 70 kilo består av:

Oksygen: 45,5 kilo

Det aller meste av oksygenet i kroppen er bundet til hydrogen og utgjør vann. Tenk over hvor vannet kan være i kroppen.

Karbon: 12,6 kilo

Hvis du hadde omgjort dette til grillkull, ville du kunnet grille mye av sommeren.

Hydrogen: 7 kilo

Hydrogen er sammen med oksygenet en del av det vannet som utgjør størstedelen av menneskekroppen.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!