Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Frivillighet

Ordet «frivillighet» inneholder to ord: fri og villig. Når du jobber frivillig, da får du ikke lønn. Hvorfor velger så mange å jobbe som frivillig da?

FN har bestemt at 2022 er frivillighetens år.

Et eget år og en egen dag

Frivilligheten har fått et eget år, men den har også en egen dag hvert eneste år den 5. desember. Da blir det delt ut en pris til en person eller en forening som har gjort en god frivillig innsats. Prisen kalles Frivillighetsprisen.

Målet med frivillighetens år

FNs viktigste mål er å skape fred i verden. Frivillig arbeid kan bidra til at mennesker blir venner og hjelper hverandre. Frivillighet kan skape en bedre verden!

Målet for frivillighetens år:

1. Få flere til å jobbe frivillig.

2. Skape frivillig arbeid flere steder.

3. Få flere til å forstå verdien av frivillig arbeid.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fargerike armer av papir strekker seg mot jordkloden i midten.

Hæ, jobbe gratis?

Når du jobber, vil du sikkert ha en betaling for det?
Når du får betalt i form av tjenester og gaver, kaller vi det et byttesamfunn. Et eksempel er hvis du klipper plenen for meg, kan jeg handle for deg.

Hvorfor skal vi jobbe som frivillig?

Vi forventer ofte en betaling for å jobbe. Hva er grunnen til at vi da skal jobbe som frivillig?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Nærbilde av en gressklipper som klipper gress.

En annen belønning

Når du jobber som frivillig, får du en annen form for belønning. Det kan være en god følelse, opplevelsen av mestring, glede eller fellesskap.

Bare tenke på andre?

Når du setter andres behov foran dine egne, kalles det å handle altruistisk.

Bare tenke på seg selv?

Det motsatte av altruisme er egoisme. En egoist tenker bare på seg selv og sitt.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt dytter en bil.

Det er lett å bli med!

Det er mange måter du kan jobbe som frivillig på. Du kan gjøre det alene eller gjøre det sammen med andre. Du kan melde deg inn i:

• frivillige organisasjoner
• interesseorganisasjoner
• ideelle organisasjoner

Hva er en frivillig organisasjon?

En frivillig organisasjon består av mennesker som gjør en jobb for andre.
Organisasjonen tjener ikke penger, men kan få inntekter fra medlemmene sine eller fra sponsorer.

En ideell organisasjon

En ideell organisasjon har som mål å hjelpe andre. Organisasjonen tjener ikke penger på hjelpen som gis.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To personer og en hund som redder noen i snøen.

Sentral for frivillighet

Frivillighetssentralen deler ut oppgaver til de frivillige. I Norge har vi 478 sentraler. De jobber for at alle som vil jobbe som frivillige, skal få mulighet til det.

Ung jente pakker matkasser til trengende.

Et bedre samfunn

Frivillig arbeid måles ikke i penger, men likevel er det veldig verdifullt. Når du hjelper andre, er du med på å skape et bedre samfunn.

Ha en klar avtale

Hvis du jobber som frivillig, er det lurt med en avtale. De som du jobber for, må vite at de ikke trenger å betale for det du gjør. Men et hyggelig takk er det alltid fint å få!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et par bærer en sofa opp en trapp.

Kilder:

 • Tjønneland, Eivind; Sagdahl, Mathea Slåttholm: altruisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 21. januar 2022 fra https://snl.no/altruisme

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images