Frivillighet

Ordet «frivillighet» inneholder to ord: fri og villig. Når du jobber frivillig, jobber du ikke for å få lønn, men kan du få noe annet?

Et eget år og en egen dag

Frivilligheten fikk sitt eget år i 2022, men har også sin egen dag. Det er den 5. desember. Da deler vi i Norge ut Frivillighetsprisen.

Prisen blir gitt til en person eller gruppe som er ekstra gode når det gjelder frivillig arbeid. 

Hvorfor er  frivillighet viktig?

Et viktig mål for FN er å skape fred i verden, og frivillig arbeid er et viktig skritt på veien.  Frivillig arbeid kan bidra til at mennesker kommer nærmere hverandre og forstår hverandre bedre.

Frivillighet kan være med på å  skape en bedre verden!

Målet for frivillighetens år:

1. Få flere til å jobbe frivillig.

2. Åpne for frivillig innsats flere steder.

3. Skape større kunnskap om den verdien de frivillige gir samfunnet.

 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fargerike armer av papir strekker seg mot jordkloden i midten.
Fargerike armer av papir strekker seg mot jordkloden i midten.

Hæ? Jobbe gratis?

Hvis du utfører en jobb, vil du sikkert ha en lønn? Du kan også få betalt i form av gaver eller tjenester. Et eksempel kan være at du klipper plenen for naboen din, mens naboen mater katten din når du er på ferie. Vi kan kalle det et byttesamfunn.

Hvorfor skal vi jobbe som frivillig?

I dag forventer vi som regel å få lønn for å gjøre en jobb. Hvorfor skal vi da melde oss frivillig og jobbe gratis?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Nærbilde av en gressklipper som klipper gress.
Nærbilde av en gressklipper som klipper gress.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!