Frivillighet

Ordet «frivillighet» inneholder to ord: fri og villig. Når du gjør noe helt frivillig, gjør du det av fri vilje og forventer ingen lønn for innsatsen. Men kanskje kan du oppnå noe annet?

Hvert år blir ofte viet til et spesielt prosjekt eller verdi. FN har bestemt at året 2022 skal vies til frivillighet.

Et eget år og en egen dag

Frivilligheten har altså fått sitt eget år, men har også sin egen dag. 5. desember hvert år deler vi i Norge ut Frivillighetsprisen. Prisen blir gitt til en person eller gruppe som har utmerket seg spesielt når det gjelder frivillig arbeid.

Når FN bestemmer seg for å vie frivilligheten et helt år og gi den en årlig merkedag, er dette fordi organisasjonen ønsker mer oppmerksomhet rundt temaet.

Målet for frivillighetens år

En av FNs hovedmålsetninger er å skape fred i verden. Og frivillig arbeid kan være et viktig bidrag for å øke medmenneskelighet og gjensidig forståelse. Frivillighet kan være et steg i riktig retning mot en bedre verden!

Målet med frivillighetsåret:

    1. Få flere til å jobbe frivillig.
    2. Gjøre flere arenaer tilgjengelige.
    3. Skape større kjennskap til merverdien som de frivillige gir samfunnet.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fargerike armer av papir strekker seg mot jordkloden i midten.
Fargerike armer av papir strekker seg mot jordkloden i midten.

Hæ? Jobbe gratis?

Hvis vi utfører en jobb, forventer vi gjerne betaling i form av penger. Bruk av belønning med gull og mynter kan spores langt tilbake i tid, men samtidig har det vært vanlig å betale i form av tjenester eller gaver. Et samfunn der tjenester betales med andre tjenester, kalles gjerne et byttesamfunn. Et eksempel er at hvis du klipper plenen for naboen din, handler naboen din mat for deg.

Hvorfor skal vi jobbe som frivillig?

I dag forventer vi som regel å få betaling i form av penger for jobben vi gjør. Det er jo en viktig grunn til at vi jobber! Hvorfor skal vi da melde oss frivillig til å jobbe gratis?

Med frivillig arbeid menes at du skal jobbe fordi du vil bidra til fellesskapet. Det er ikke fordi du ønsker noe tilbake av materiell art.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Nærbilde av en gressklipper som klipper gress.
Nærbilde av en gressklipper som klipper gress.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!