Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Tekst i kontekst
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Identitet og livsmeistring
 • Undring og utforsking
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Norsk
 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
10. trinn
Norsk
 • utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
10. trinn
Norsk
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
10. trinn
Norsk
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG1 SF
Naturfag
 • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
VG1 SF
Norsk
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering

I N T E R V J U

Hva brenner du for,
Nellie?

Vi har snakket med youtuber, forfatter og influenser Nellie Krokstad som har gitt ut boken «Løvetannbarnet».

av Kjersti Kvam

Nellie Krokstad sitter på en fortauskant med en bamse
Dette brenner Nellie for:

Å hjelpe sårbare barn i fosterhjem!

Nellie har selv vært det barnet. Da hun var 14 år, flyttet hun inn i sitt første av to fosterhjem. I bagasjen hadde hun med seg en vanskelig oppvekst med en psykisk syk mamma, en fraværende pappa og en sterk ADHD-diagnose som hun hadde fått året før.

Selfie av Nellie Krokstad fra Instagram

Hun vet hvor utrolig tøft det kan være å banke på døra hos en helt ny familie, å ikke bli tatt imot som du kanskje håper, å kjenne deg annerledes enn de andre, å være bråkmakeren med ADHD og angst og alt som følger med.

– Noen fosterbarn takler det selvfølgelig bedre enn andre, men jeg vet at med ADHD, for eksempel, kan det være veldig vanskelig, forteller Nellie over telefonen.

Ung Nellie Krokstad

Da vi snakket med Nellie, hadde ikke koronaen helt sluppet taket i kroppen hennes. Likevel tar hun seg alltid tid til noe av det viktigste hun driver med: Å svare fosterbarna som kontakter henne for å fortelle sine historier og få støtte og trøst.

Nellie Krokstad jobber på laptopen

– Ja, det er mange som skriver til meg, og jeg svarer alle. Jeg synes det er så fint at de tar kontakt, og jeg vil vise dem respekten de fortjener tilbake. På en måte blir jeg lei meg av at de har så mange spørsmål som de ikke har fått svar på hjemme eller hos barnevernet, men det er også en god følelse at jeg kan hjelpe. Det er vel nesten den beste jobben jeg kan gjøre, sier hun overbevisende.

Nellie Krokstad på sengekanten

Det er mange måter å hjelpe og engasjere seg på. Da hun skrev boka «Løvetannbarnet» om oppveksten og veien fra omsorgsviktet barn til YouTube-stjerne, var det med tanke på å hjelpe andre i samme situasjon. Det samme gjelder serien med samme navn, som hun har laget på YouTube-kanalen sin, «Nellie». Hun vil vise de unge som sliter at det kan gå bra!

– Jeg vil være den tøffe storesøsteren som kan gi deg råd og si at du ikke er alene. Det er så viktig å kjenne på trygghet når man lever i et ustabilt miljø, spesielt hvis du er enebarn oppi det hele.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Instragram-bilde av Nellie Krokstad

Da Nellie var tenåring, var det et større tabu å bo i fosterhjem enn hun tenker at det er nå. Heldigvis kan folk prate mer åpent om det i 2022, mener hun. Samtidig er hun kritisk til at det ikke er blitt enda mer normalisert, og hun skulle ønske at for eksempel mediene kunne skrevet mer om temaet, intervjuet mennesker som ønsker å dele historiene sine, og vist med  tall hvor mange det gjelder, og så videre.

– Det er jo det aller viktigste! Vi må snakke høyt om det og ha en åpen dialog. Det betyr ikke at du som fosterbarn må skrike det ut til hele verden. Du kan godt bare fortelle det til bestevennen din, men du skal slippe å føle deg skamfull og annerledes, sier hun engasjert.

Nellie Krokstad ved lansering av boka «Løvetannbarnet»

Plutselig kommer hun på et annet viktig punkt: skolen.

– Altså, da jeg vokste opp, visste jeg jo ikke hva fosterhjem var engang! Vi hadde ikke lært om verken fosterhjem eller barnevernet på skolen. Det synes jeg virkelig bør inn i læreplanen!

Nellies styrke som engasjert i akkurat denne tematikken er tydelig: Hun har selv opplevd å bo i fosterhjem. Og siden hun er YouTube-stjerne, når hun ut til mange. I tillegg har hun et «hemmelig» våpen som hun mener at gir den rette balansen i budskapet hennes – ikke for tungt, men heller ikke useriøst.

– Det er kjempeviktig at ikke alt er så big deal! Derfor vil jeg ha en uhøytidelig tone. Ofte prøver jeg bare å tulle litt med det. «Ja, da havna jeg her i mørket igjen, så da er det bare å prøve å sove det av seg», sier hun og ler avvæpnende av metoden som også har vært viktig for hennes egen skjebne.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Instragram-bilde av Nellie Krokstad

Mine tips til deg som vil engasjere deg i en sak!

 • Stol på deg selv! Følg magefølelsen, og engasjer deg i noe du selv er opptatt av.
 • Vis frem engasjementet ditt, sånn at du inspirerer andre.
 • Vær sannferdig, og gjør ting ordentlig.
 • Ikke gi opp! Uansett vil noen alltid være enige, og andre vil være uenige.
Nellie Krokstad ved lansering av boka «Løvetannbarnet»

Dette intervjuet er skrevet av Kjersti Kvam for Skolerom, og det inngår i en intervjuserie vi kaller Dette brenner jeg for! 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Pål Laukli
  2. @nelliekrokstad – Instagram
  3. Privat
  4. Privat
  5. Linda Bournane Engelberth
  6. @nelliekrokstad – Instagram
  7. Privat
  8. Pål Laukli
  9. @nelliekrokstad – Instagram
  10. Pål Laukli