Hva er NATO?

NATO dukker stadig opp i nyhetene når det er snakk om kriger og konflikter verden over, men hva er egentlig denne organisasjonen, hvem er med og hvilke oppgaver har den?

Accessibility icon Hva er NATO?

Her signerer Norges
utenriksminister
Halvard Lange avtalen …

… og siden dette øyeblikket, 4. april 1949, har Norge vært medlem av NATO.

Men hva er egentlig NATO?

Utenriksminister Halvard Lange signerer Atlanterhavspakten på vegne av Norge

Hvorfor ble NATO opprettet?

Etter andre verdenskrig ønsket mange land mer internasjonalt samarbeid, slik at vi kunne unngå nye, ødeleggende kriger.

Vi hadde også erfart konsekvensene av atomvåpen etter at USA bombet byene Hiroshima og Nagasaki. I tillegg fryktet vi ekspansjon fra mektige, kommunistiske Sovjetunionen.

Det førte til at tolv vestlige land, inkludert Norge, gikk sammen om å opprette en forsvarsallianse. 4. april 1949 ble Atlanterhavspakten undertegnet.

Det mest sentrale i avtalen er artikkel 5, og den lyder som følger:

«Et væpnet angrep mot én eller flere av de tilsluttede stater skal betraktes som et angrep mot dem alle».

Hvis Norge blir angrepet, vil altså alle NATO-land hjelpe Norge.

Med jevne mellomrom har flere land sluttet seg til pakten, og inkludert Finland som ble innlemmet 4. april, består NATO av 31 medlemsland. Flere land ønsker NATO-medlemskap, deriblant Ukraina og våre naboer Sverige.

Flaggene til Natos medlemsland

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
4. april 1949 ble Nato stiftet i Washington D.C.
4. april 1949 ble Nato stiftet i Washington D.C.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!