Læreplantilkobling

Fag

Utdanningsvalg

Core Kjerneelementer

 • Karrierekompetanse

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Utdanningsvalg
 • beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
10. trinn
Utdanningsvalg
 • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til
10. trinn
Utdanningsvalg
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter
10. trinn
Utdanningsvalg
 • diskutere konsekvenser av utenforskap og forstå økonomisk og sosial verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå
10. trinn
Utdanningsvalg
 • gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og reflektere sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utvikle og bruke mestringsstrategier for å håndtere overganger og utfordringer relatert til utdanning og karriere
10. trinn
Utdanningsvalg
 • tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju

Hva skal jeg bli når jeg blir stor?

Hva skal du bli når du blir stor? Det er for mange et vanskelig spørsmål å svare på. Andre vet nøyaktig hva de skal bli. Vi blir påvirket av foreldre og familie, venner og miljøet rundt oss. Hva er det som bestemmer hva du blir når du blir stor?

Accessibility icon Hva skal jeg bli når jeg blir stor?

Hva skal jeg bli
når jeg blir stor?
 

Hva drømmer du om å bli? Astronaut? Fotballspiller? Kokk? Vil du tjene masse penger, eller vil du hjelpe andre?

Det finnes utrolig mange yrker. Når du skal velge et yrke, er det viktig å huske på at du skal jobbe i mange år. Da er det viktig at du trives i jobben!

Det er ditt valg, men det er lurt å spørre andre om hjelp og råd. De nærmeste du har, er familien din.

Astronaut ser ned på jorda

I foreldres fotspor 

Selv om den samiske kulturen har forandret seg de siste årene, er det fortsatt viktig at barn og unge fører videre de gamle tradisjonene. Hvis ikke kan den samiske kulturen forsvinne.

Derfor er mange familier opptatt av at barna skal vokse opp med samiske tradisjoner. De lærer å bruke kniv, passe på reinsdyra og ta vare på naturen. Barna skal følge i sine foreldres fotspor.

Ellers i Norge har kanskje ikke foreldre den samme påvirkningen på barnas valg av jobb. Man har større frihet til å bli det man vil.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Barn som jobber med reinsdyr

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!