Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der

Neandertalerne

Denne utdødde menneskeslekten omtales ofte som barbariske og ville. Men det dukker stadig opp nye bevis for at de var smarte og omtenksomme folk. Blant annet likte de å pynte seg med smykker.

Neandertalere i et grønt og frodig landskap

Neandertalerne hadde det vanskelig. I over 150 000 år levde de i enkle boliger og jaktet mammut. De kjempet mot den brutale naturen mens de var kledd i enkle klær av skinn. Fordi livet var så hardt, var det få neandertalere som ble eldre enn 30 år.

Men så, for rundt 30 000 år siden, døde de ut. Dette var ganske kort tid etter at det moderne mennesket ankom Europa. Mange har lurt på om det er vår skyld at de forsvant. Men det er mer sannsynlig at det var klimaforandringer som førte til at de ble utryddet. 

Tropisk regnskog

I dag bruker vi neandertaler som et skjellsord. Hvis du kaller noen en neandertaler, sier du egentlig at de er mindre smarte. Ordet neandertaler får oss til å tenke på hulemenn med bustete hår og mer muskler enn vett.

Men det dukker stadig opp flere fakta som gir oss et litt annet inntrykk av dem. Kanskje vi har misforstått denne menneskearten. 

Fikk neandertalere og det moderne mennesket barn sammen?  

DNA-analyser viser at mange av oss har litt neandertalerblod i seg. Dette beviser at det moderne mennesket fikk barn med neandertalere. Rundt 20 prosent av genene til neandertalerne og det moderne mennesket er like. 

De interessante spørsmålene er: Hvor like oss var de egentlig? Samarbeidet de? Snakket de sammen? Hadde de kultur? 

Huleboer tegner på veggen

Skinnet kan bedra

Neandertalerne ble funnet i Neandertal i Tyskland for mer enn 150 år siden. Helt siden da har man vært uenige om hvordan neandertalerne egentlig var.

Siden de så ut som en mellomting mellom ape og menneske, ble de kalt «primitive». Men selv om neandertalerne lignet på aper, betyr ikke det at de var mer like dyr enn mennesker. 

Neandertalere jakter mammut

Forskere har studert fossilene etter mer enn 100 forskjellige individer fra forskjellige tidsperioder og verdensdeler. Fossilene av neandertalerne avslører at disse menneskene var langt ifra ville. Forskning har vist at de kunne snakke. 

Neandertalerne levde i små grupper. De pleide sine syke og tok vare på hverandre. Man har funnet levningene av en voksen neandertaler i en hule i Irak. Denne personen ser ut til å ha levd i flere år etter at en hodeskade gjorde han nesten blind. Disse folkene tok altså vare på de svake. Vi vet også at de samarbeidet om å jakte på store dyr.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Neandertalere i et grønt og frodig landskap

Neandertalernes teknologi

Neandertalerne hadde teknologi som var ganske avansert for sin tid 

På boplassene deres er det funnet flintkniver som er gjort sløve på den ene siden. Dette er gjort så man kan holde dem i hendene. Det er også funnet 30 centimeter lange pilspisser av elfenben. Disse hadde små hakk som gjorde pilspissene lettere å feste til et skaft.

Huleboer ser på utsikten

1. Lim
Neandertalere varmet og behandlet bjørkebark for å lage et klissete lim. Vi tror at limet ble brukt når de skulle feste steinkniver til trehåndtak. Limet må ha blitt varmet i flere timer ved en bestemt temperatur. Dette betyr at neandertalerne hadde lært seg å kontrollere ilden.

2. Smykker
Det er funnet flere gjenstander som beviser at neandertalerne likte å pynte seg. Vi har blant annet funnet smykker av tenner, knokler og skjell. Fjær har kanskje blitt brukt når man skulle kle seg ekstra fint.

3. Verktøy
Det er ikke tvil om at neandertalerne formet stein og laget håndøkser. De kan også ha produsert spesialverktøy som de spesielle flintknivene og lissoirs, også kalt glattere. Glatterne ble laget av ribbein fra rådyr. De ble brukt til å glatte ut dyreskinn, slik at de ble mykere.

4. Kosmetikk
Det er nylig oppdaget fine skjell som inneholder rester av fargepigmenter. Derfor mener noen at neandertalerne laget og brukte sminke på kroppen. Men fargepigmenter kan også ha blitt brukt til andre ting. For eksempel til å farge dyreskinn.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Funn etter neandertalerne

De hadde begravelser

Men det finnes et enda mer rørende tegn på at disse menneskene hadde en kultur. Levninger etter neandertalere er funnet flere steder i Europa. Noen steder er de lagt så forsiktig ned i jorda at noen mener det er bevis for at de har hatt en begravelse.

I 2013 fant forskere en neandertalergravplass i Frankrike. Der fant de både ekstra knokler og dyreknokler. Forskerne som jobbet på stedet, sa at knoklene måtte ha blitt dekket raskt til. Dette fordi knoklene ikke var preget av vær og vind.  

Menneskebein i en kiste

Én ting er sikkert: Neandertalerne klarte å overleve gjennom tusenvis av krevende år uten å ødelegge planeten. Dette beviser at de var tilpasningsdyktige og smarte. Vi moderne mennesker liker kanskje å tenke på oss selv som smarte, men i løpet av den tiden vi har levd, har vi laget litt av et rot. Kanskje det er på høy tid at uttrykket «neandertaler» går av moten som en fornærmelse, og heller blir brukt som et kompliment?

Huleboer tegner på veggen

Kilder:

 • Historien om mennesket (2020)
  Orage Forlag AS 

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Ukjent
  9. Getty Images
  10. Getty Images