Neandertalerne

Denne utdødde menneskeslekten fremstilles ofte som barbariske, ville og primitive. Men det dukker stadig opp nye bevis for at de var et sammensatt, empatisk folk med en forkjærlighet for smykker.  

HIB3284.neanderthal.GettyImages452428633

Neandertalerne hadde det vanskelig. I over 150 000 år levde de i enkle boliger, jaktet mammut og kjempet mot den brutale, foranderlige naturen iført lite annet enn enkle plagg av skinn og hud. Fordi livet var så hardt, var det få neandertalere som ble eldre enn tretti år.

Men så, for rundt 30 000 år siden, døde de ut. Dette var relativt kort tid etter at det moderne mennesket ankom Europa for 40 000 år siden. Mange har lurt på om det er vår skyld at de forsvant, men det er mer sannsynlig at det var klimaforandringer, lite variasjon i genmaterialet og få individer som førte til at de ble utryddet. 

Vector horizontal seamless tropical rainforest Jungle background

I dag bruker vi neandertaler som et skjellsord. Kaller du noen en neandertaler, antyder du at de er mindre intelligente vesener. Uttrykket får oss til å tenke på ustelte hulemenn med mer muskler enn vett.

Men det dukker stadig opp flere fakta som gir oss et litt annet inntrykk av dem, og det betyr at vi i stor grad har misforstått denne menneskearten. 

Fikk neandertalere og det moderne mennesket barn sammen?  

DNA-analyser viser at mange av oss har litt neandertalerblod i seg. Dette beviser at det moderne mennesket hadde sex med neandertalere, og at disse to artene fikk barn. Rundt 20 prosent av genene til neandertalerne og det moderne mennesket er like. Mengden neandertaler-DNA som er funnet hos europeiske og asiatiske personer, er resultatet av rundt 300 romantiske møter mellom de to artene.

De interessante spørsmålene er: Hvor like oss var de egentlig? Samarbeidet de? Snakket de sammen? Hadde de kultur? 

Huleboer tegner på veggen

Skinnet kan bedra

Helt siden neandertalerne ble funnet i Neandertal i Tyskland for mer enn 150 år siden, har de vært svært omdiskutert. Siden de så ut som en mellomting mellom ape og menneske med utstikkende panne og nese, ble de omtalt som «det hittil manglende, primitive bindeleddet». Men selv om neandertalerne så apeaktige og primitive ut, betyr ikke det at de var mer like dyr enn mennesker.  

Mammutjakt

Siden man oppdaget neandertalerne, har forskerne studert levningene etter mer enn 100 forskjellige individer fra forskjellige epoker og verdensdeler, fra Spania til Sibir. Fossilene avslører at disse menneskene var langt ifra ville. Datasimuleringer av en neandertalers tungebein viser at de kunne snakke. 

Neandertalerne levde i små, sosiale grupper der de pleide sine syke og tok vare på hverandre. Funn tyder på at et voksent menneske som ble funnet i en hule i Zagrosfjellene i Irak, tilsynelatende levde i flere år etter at en hodeskade gjorde ham delvis blind. Disse folkene tok altså vare på de svake i samfunnet. Vi vet også at de samarbeidet om å felle store dyr.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Neandertalernes teknologi

Vi har funn som viser at neandertalerne hadde kompleks teknologi som var ganske avansert for sin tid 

På andre neandertalerboplasser er det funnet spesielle, buede flintkniver som er gjort sløve på den ene siden. Dette er gjort så man kan holde dem i hendene. Det er også funnet 30 centimeter lange pilspisser av elfenben. Disse hadde små hakk som gjorde dem lettere å feste til et skaft.

Huleboer ser på utsikten

1. Lim
Neandertalere varmet og behandlet bjørkebark for å lage et klissete, kvaeliknende lim. Antakelig ble limet brukt når de skulle feste steinkniver til trehåndtak. Limet må ha ligget og ulmet i flere timer ved en bestemt temperatur, noe som antyder at neandertalerne hadde lært seg å kontrollere ilden.

2. Smykker
Det er funnet flere gjenstander som beviser at neandertalerne likte å pynte seg, blant annet smykker av tenner, knokler og skjell. Analyser av godt utført slakting av vingeknokler tyder på at fjærene ble fjernet. Disse har kanskje blitt brukt når man skulle kle seg ekstra fint.

3. Verktøy
Det er ikke tvil om at neandertalerne formet stein og laget håndøkser, men de kan også ha produsert spesialverktøy som de spesielle, buede flintknivene og lissoirs, eller glattere. Glatterne ble laget av rådyrribbein og ble brukt til å glatte ut dyreskinn, slik at de ble mykere og mer værbestandige.

4. Kosmetikk
Det er nylig oppdaget forseggjorte skjell som inneholder rester av fargepigmenter. Derfor mener noen at neandertalerne laget og brukte sminke på kroppen. Men fargepigmenter kan også ha blitt brukt til andre ting, som å farge dyreskinn.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Funn etter neandertalerne

De hadde begravelser

Men det finnes en enda mer rørende indikasjon på at disse menneskene hadde en kultur. Levninger etter neandertalere er funnet flere steder i Europa, og noen steder er de lagt så varsomt ned i jorda at noen mener det er bevis for at de har hatt en begravelse. I 2013 gjorde en gruppe forskere ferdig en utgravning av en neandertalergravplass i Frankrike, og her fant de både ekstra knokler og dyreknokler. Forskerne som jobbet på stedet, sa at knoklene måtte ha blitt dekket raskt til, for de var ikke preget av vær og vind.  

menneskebein i en kiste

Én ting er sikkert: Neandertalerne klarte å overleve gjennom tusenvis av utfordrende år, uten å ødelegge planeten, noe som beviser at de var robuste, tilpasningsdyktige og smarte. Vi moderne mennesker liker kanskje å tenke på oss selv som intelligente, men i løpet av den tiden vi har eksistert, har vi laget litt av et rot. Kanskje det er på høy tid at uttrykket «neandertaler» går av moten som en fornærmelse og heller blir brukt som et kompliment?    

Huleboer tegner på veggen

Kilder:

 • Historien om mennesket (2020)
  Orage Forlag AS 

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. ThinkStock
  3. Getty Images
  4. ThinkStock
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Ukjent
  9. Getty Images
  10. ThinkStock