Hva er en krig?

 «En organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten, eller påtvinge ham den annen parts vilje.»

snl.no

Evne og vilje til krig 

Evnen og viljen til å slåss ligger dypt i oss menneskerMåten man har slåss på har endret seg dramatisk gjennom historien. Spesielt som følge av teknologiens utvikling, sterk befolkningsvekst og knapphet på ressurser.  

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!