Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Utforsking og problemløysing

Læreplan Kompetansemål

8. trinn
Matematikk
 • utforske algebraiske reknereglar

Hvorfor er X den ukjente?

Har du noen gang tenkt over hvorfor bokstaven x representerer den ukjente?

I matematikktimene er ofte x den ukjente vi skal finne svar på. Ellers finner vi x brukt i X-Factor (TV-program), Xbox (spillkonsoll)  og X Games (konkurranser i snowboard, ski, skateboard og sykkel). Men hvor kommer det fra at vi bruker akkurat denne bokstaven som et symbol på det vi ikke vet? Svaret er mer overraskende enn du tror.

Ung snowboarder kjører på en rail i snøen.

Arabisk og algebra

Arabisk er et språk som er bygget opp logisk. Å lage setninger på arabisk er omtrent som å lage en ligning. Man må være veldig nøyaktig for at det skal bli riktig.

På samme måte var de også opptatt av logikk innenfor vitenskap. Mye av det vi i dag tenker på som vestlig vitenskap, som matematikk og ingeniørfag, ble først tenkt ut av arabere og andre østlige folkeslag.

Arabiske tall

Arven fra araberne er grunnen til at vi bruker arabiske tall. Det er de tallene vi bruker hver dag.

Vi har også ord som stammer fra arabisk, som algebra og aritmetikk. Algebra kommer fra det arabiske «al-jebr» som kan oversettes til «systemet for å forene ulike deler». Aritmetikk omfatter de fire regneartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Kunnskapen kommer til vesten

Arabiske tekster som inneholdt matematisk visdom fra Midtøsten, kom til Spania på 1100-tallet. Det første de gjorde var å oversette tekstene til sitt eget språk. Men oversettelsen var ikke uproblematisk. Det var noen lyder på arabisk som var vanskelig for spanjolene å få til.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Gammel globus med utsnitt fra Midtøsten.

Arabisk: Shiin og shalan

Dette er den arabiske bokstaven shiin. Den lager lyden som høres ut som sh (som starten på det engelske ordet «shop»). Shalan er et arabisk ord som kan oversettes til «noe». En mengde eller ting som vi ikke helt nøyaktig kan si hva er.

På arabisk kan vi gjøre shalan om til bestemt form ved å legge til «al». Vi får da «al-shalan» som kan oversettes til «en ting eller noe som er ukjent».

Den arabiske bokstaven Shiin.
Gammelt gulnet papir.

Gresk: Chi

Problemet for de spanske lærde som skulle oversette de matematiske tekstene i middelalderen, var at bokstaven shiin og ordet shalan ikke kunne oversettes til spansk. De har ikke sh-lyden på spansk.

De valgte derfor å låne en gresk bokstav i form av bokstaven chi. I bildet ser du bokstaven chi i to varianter. Den minner deg kanskje om en annen bokstav?

Den greske bokstav en Chi som ser ut som X.
Gammelt gulnet papir.

Latin: X

Senere ble den spanske teksten oversatt til latin, som da var et vanlig europeisk språk. De byttet ut den greske chi med den latinske bokstaven x. Siden har vi brukt x for å angi det som er ukjent.

Så hvorfor er x den ukjente? Jo, fordi du ikke kan si sh når du snakker spansk. Hvis spanjolene hadde hatt denne lyden, hadde vi kanskje brukt et helt annet symbol enn x for å symbolisere den ukjente i for eksempel ligninger og algebra.

Tre X-er hogget inn i stein.

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images