Hvorfor er X den ukjente?

Har du noen gang tenkt over hvorfor bokstaven x representerer den ukjente?

I matematikktimene er ofte x den ukjente vi skal finne svar på. Ellers finner vi x brukt i X-Factor (TV-program), Xbox (spillkonsoll)  og X Games (konkurranser i snowboard, ski, skateboard og sykkel). Men hvor kommer det fra at vi bruker akkurat denne bokstaven som et symbol på det vi ikke vet? Svaret er mer overraskende enn du tror.

Ung snowboarder kjører på en rail i snøen.
Ung snowboarder kjører på en rail i snøen.

Arabisk og algebra

Arabisk er et språk som er bygget opp logisk. Å lage setninger på arabisk er omtrent som å lage en ligning. Man må være veldig nøyaktig for at det skal bli riktig.

På samme måte var de også opptatt av logikk innenfor vitenskap. Mye av det vi i dag tenker på som vestlig vitenskap, som matematikk og ingeniørfag, ble først tenkt ut av arabere og andre østlige folkeslag.

Arabiske tall

Arven fra araberne er grunnen til at vi bruker arabiske tall. Det er de tallene vi bruker hver dag.

Vi har også ord som stammer fra arabisk, som algebra og aritmetikk. Algebra kommer fra det arabiske «al-jebr» som kan oversettes til «systemet for å forene ulike deler». Aritmetikk omfatter de fire regneartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Kunnskapen kommer til vesten

Arabiske tekster som inneholdt matematisk visdom fra Midtøsten, kom til Spania på 1100-tallet. Det første de gjorde var å oversette tekstene til sitt eget språk. Men oversettelsen var ikke uproblematisk. Det var noen lyder på arabisk som var vanskelig for spanjolene å få til.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Gammel globus med utsnitt fra Midtøsten.
Gammel globus med utsnitt fra Midtøsten.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!