Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Utforsking og problemløysing

Læreplan Kompetansemål

8. trinn
Matematikk
 • utforske algebraiske reknereglar

Hvorfor er X den ukjente?

Har du noen gang tenkt over hvorfor vi bruker bokstaven x når vi snakker om noe som er ukjent?

I matematikktimene er ofte x den ukjente vi skal finne verdien på. Ellers finner vi x brukt i X-Factor (TV-program), Xbox (spillkonsoll)  og X Games (konkurranser i snowboard, ski, skateboard og sykkel).

Men hvor kommer det fra at vi bruker akkurat denne bokstaven og ikke en annen – som a, b eller z? Svaret er mer overraskende enn du tror.

Ung snowboarder kjører på en rail i snøen.

Arabisk og algebra

Arabisk er et språk som er bygget opp logisk. Å lage setninger på arabisk er omtrent som å lage en ligning.

Mye av det vi i dag tenker på som vestlig vitenskap, som matematikk og ingeniørfag, ble først tenkt ut av arabere og andre østlige folkeslag.

Arabiske tall

Arven fra araberne er grunnen til at vi bruker arabiske tall. Det er de tallene vi bruker hver dag – som 1, 2 og 3.

Vi har også ord som stammer fra arabisk, som algebra og aritmetikk. Algebra kommer fra det arabiske «al-jebr» som kan oversettes til «systemet for å forene ulike deler».

Kunnskapen kommer til vesten

Arabiske tekster som inneholdt matematisk visdom fra Midtøsten, kom til Spania på 1100-tallet.

Det første de gjorde var å oversette tekstene til sitt eget språk. Men det var noen lyder på arabisk som var vanskelig for spanjolene å få til.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Gammel globus med utsnitt fra Midtøsten.

Arabisk: Shiin og shalan

Bildet viser den arabiske bokstaven shiin. Den lager lyden som høres ut som sh (som starten på det engelske ordet «shop»).

Vi bruker bokstaven for å lage ordet «Shalan» – som kan oversettes til «noe», altså ikke en helt bestemt mengde.

På arabisk  vil ordet «al-shalan» best oversettes til «en ting eller noe som er ukjent».

Den arabiske bokstaven Shiin.
Gammelt gulnet papir.

Gresk: Chi

Problemet for de spanske oversetterne var at den arabiske bokstaven shiin og ordet shalan ikke kunne oversettes. Det var fordi de ikke har denne sh-lyden på spansk.

De valgte derfor å låne en gresk bokstav i form av bokstaven chi. I bildet ser du bokstaven chi i to varianter. Den minner deg kanskje om en annen bokstav?

Den greske bokstav en Chi som ser ut som X.
Gammelt gulnet papir.

Latin: X

Senere ble den spanske teksten oversatt til latin, som da var et vanlig europeisk språk. De byttet ut den greske chi med den latinske bokstaven x. Siden har vi brukt x for å angi det som er ukjent.

Så hvorfor er x den ukjente? Jo, fordi du ikke kan si sh når du snakker spansk.

Hvis spanjolene hadde hatt denne lyden, hadde vi kanskje brukt et helt annet symbol enn x for å symbolisere den ukjente i for eksempel ligninger og algebra.

Tre X-er hogget inn i stein.

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images