Hva er x?

Når du har matematikk på skolen, må du regne med både tall og bokstaver. Ofte står det i oppgaver at du skal finne x. En dag står det at x=4, og en annen dag står det at x=0,3. Verdien av x endrer seg derfor hele tiden. Hvorfor bruker vi bokstaver og ikke tall?

Det handler om at vi kan generalisere. Vi lager et mønster som gjør at vi kan løse ulike oppgaver på samme måte. Da kan vi erstatte bokstavene med ulike tall. Det å bruke bokstaver som en erstatning for tall kaller vi algebra.

Sort kryss.
Ruteark
Ruteark

Algebra

Ordet algebra kommer fra det arabiske «al-jabr» som kan oversettes til kombinasjon.

Algebra er nyttig fordi det gir oss generelle løsningsmetoder. Gjennom å bruke generelle løsningsmetoder, kan vi løse lignende problemer raskt og effektivt.

Alle regnereglene som gjelder for tall, gjelder også for bokstaver. Skrivemåten er bare litt annerledes. I motsetning til med tall skriver vi ikke gangetegn mellom bokstaver. ab er derfor det samme som a multiplisert med b. Vi trenger heller ikke ta med tallet 1 foran en bokstav. 1a og a er derfor det samme.

Det er mange som synes det er vanskelig å regne med bokstaver, men det er akkurat det samme som å regne med tall. Bokstavene betyr bare at de kan brukes for mange ulike tall, og ikke bare et bestemt tall. Når vi regner med bokstaver, er derfor bokstavene variabler.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et ruteark med tall og bokstaver og en blyant liggende i hjørnet.
Et ruteark med tall og bokstaver og en blyant liggende i hjørnet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!