Hvorfor snurrer jorda rundt sin egen akse?

For å forklare hvorfor jorda snurrer rundt sin egen akse, må vi se på hvordan solsystemet ble til.
En akse er en linje som vi tenker oss, slik at man kan finne et punkt eller retning.

For omtrent 4,7 milliarder år siden, var solsystemet en stor, virvlende sky av støv og gass. Etter hvert trakk skyen seg sammen til en stjerne med planeter rundt. Atomene i de forskjellige planetene kom tettere og tettere sammen, og det begynte å snurre fortere.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Jorda kretser rundt  sola i et flatt plan, som kalles ekliptikken. Samtidig roterer den rundt sin egen akse, som står skrått på dette planet.

Treghetsloven sier at en ting i bevegelse vil fortsette i den i samme bevegelsen dersom den ikke påvirkes av en ytre kraft. Derfor har ikke jorda sluttet å snurre rundt. Siden jorda roterer i det «tomme» verdensrommet, er det ingen ytre kraft som endrer bevegelsen. Slik fortsetter den å snurre rundt. Men da  jorda var ny, snurret den opptil fem ganger fortere enn nå, så den har bremset litt opp. Hva er det så som har påvirket  jorda?

Månen  og tidevann  

Da  månen i sin tid kom inn i bane rundt jorda, snurret den rundt sin egen akse. Men de to klodene påvirket hverandre med tyngdekreftene. På  jorda viser tidevannet hvordan månens tyngdekraft drar havvannet mot månen.

Tidevannet brer seg som en bølge på den siden av jorda som vender mot  månen. På  månen skjer det samme med steinmassene, og dette har fått  månen til å bule litt ut mot jorda.

Hvorfor snurrer ikke månen?

For lenge siden, da månen fortsatt snurret fritt, beveget utbulingen seg som en bølge over overflaten, akkurat som havet gjør på jorda. Men det er tungt å flytte stein, og dette bremset månens snurring, slik at den til slutt sto stille. I dag ser vi samme side av månen hele tiden. Det kalles bundet rotasjon, og vi sier at månen er tidevannslåst til jorda.

På samme måte blir jorda bremset av tidevannet månen trekker med seg over kloden. Fordi jorda er så mye større enn månen, har vi bevart mye av snurringen fram til nå. Men den bremses litt hele tiden, og hver eneste dag stjeler månen litt av jordas snurrefart.

Dette er ikke noe å bekymre seg over med det første – det som skjer er at døgnet vårt forlenges med et tusendels sekund hvert femtiende år. Om et par hundre millioner år vil døgnet vare i 25 timer.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Årstider   

Hvordan jordas akse heller i forhold til sola avgjør hvilken årstid hver halvkule har. Halvkula som heller mot sola har sommer, mens den som heller vekk fra sola har vinter.

Jordas gang rundt Sola og hvordan det utgjør årstidene

Polområdene 

Når  jorda roterer, ligger polområdene nesten stille. Om vinteren er det natt døgnet rundt, og om sommeren er det alltid dag.

Kilder:

 • Universet junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images