Hvorfor snurrer jorda rundt sin egen akse 

For å forklare hvorfor jorda snurrer rundt sin egen akse, må vi se på hvordan solsystemet ble dannet:  

For omtrent 4,7 milliarder år siden, var solsystemet en stor, virvlende sky av støv og gass. Etter hvert trakk skyen seg sammen til en stjerne med planeter rundt. Atomene i de forskjellige planetene kom tettere og tettere sammen, og det begynte å spinne fortere. 

Jorda kretser rundt sola i et flatt plan, som kalles ekliptikken. Samtidig roterer den rundt sin egen akse, som står skrått på dette planet. 

Jorda roterer rundt en akse som heller omtrent 23,5˚ i forhold til en vinkelrett linje gjennom ekliptikken. 

Treghetsloven sier at et legeme som er i ro, vil være i ro til det påvirkes av en ytre kraft. Et legeme som beveger seg med konstant fart, vil bevare samme fart helt til det påvirkes av en ytre kraft. Siden jorda roterer i det «tomme» verdensrommet, er det ingen ytre kraft som påvirker bevegelsen drastisk. Dermed fortsetter den å snurre rundt. Men da jorda var ny, roterte den opptil fem ganger fortere enn nå, så den har bremset litt opp. Hva er det så som har påvirket jorda? 

Månen og tidevann 

Da månen i sin tid kom inn i bane rundt jorda, snurret den rundt sin egen akse. Men de to klodene påvirket hverandre med tyngdekreftene. På jorda viser tidevannet hvordan månens tyngdekraft drar havvannet mot månen.  

Tidevannet brer seg som en bølge på den siden av jorda som vender mot månen. På månen skjer det samme med steinmassene, og dette har fått månen til å bule litt ut mot jorda.  

Hvorfor snurrer ikke månen? 

For lenge siden, da månen fortsatt roterte fritt, beveget utbulingen seg som en bølge over overflaten, akkurat som havet gjør på jorda. Men det er tungt å flytte stein, og dette bremset månens rotasjon, slik at den til slutt sto stille. I dag ser vi samme side av månen hele tiden. Det kalles bundet rotasjon, og vi sier at månen er tidevannslåst til jorda. 

På samme måte blir jorda bremset av tidevannet månen trekker med seg over kloden. Fordi jorda er så mye større enn månen, har vi bevart mye av rotasjonen fram til nå. Men bremsevirkningen er der hele tiden, og hver eneste dag stjeler månen litt av jordas rotasjonsenergi. 

Dette er ikke noe å bekymre seg over med det første – virkningen er at døgnet forlenges med et tusendels sekund hvert femtiende år. Om et par hundre millioner år vil døgnet vare i 25 timer. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Alt om månen og litt til

Årstider  

Hvordan jordas akse heller i forhold til sola avgjør hvilken årstid hver halvkule har. Halvkula som heller mot sola har sommer, mens den som heller vekk fra sola har vinter.

Når jorda roterer, ligger polområdene nesten stille. Om vinteren er det natt døgnet rundt, og om sommeren er det alltid dag. 

Kilder:

 • Universet junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK
  7. Getty Images
  8. Getty Images