Hvorfor vokser byene så raskt?

I 2021 var vi nesten 8 milliarder mennesker på jorda. Hvor skal alle disse menneskene bo? Hvorfor er det så mange som flytter inn til byene?

Accessibility icon Hvorfor vokser byene så raskt?

Hvorfor vokser byene så raskt?

Verdens befolkning øker og stadig flere flytter til byene. I dag bor over halvparten av jordens befolkning i byer. Ifølge FN vil 60 prosent av menneskene bo i byer i 2030. Hvorfor er det sånn?

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjonen startet i England på slutten av 1700-tallet. Da startet fabrikkproduksjon av varer. Det førte til at varer kunne produseres raskere, billigere og i større omfang enn tidligere. I samme periode ble jernbane, kanaler og dampskip utviklet, og det ble lettere å frakte varer og mennesker. Under den industrielle revolusjonen var det mange som flyttet fra landsbygda til byene for å få jobb. Vi kaller dette for urbanisering.

Den industrielle revolusjonen har foregått til ulike tider i ulike deler av verden. I Norge, Tyskland, Frankrike og USA startet den rundt 1850. I Russland begynte den på starten av 1900-tallet, men det var først ordentlig i gang i slutten av 1920-årene. Mange land i verden er fortsatt i starten av sin overgang til industrielle samfunn.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Håndtegning av en fabrikk fra 1800-tallet.
Håndtegning av en fabrikk fra 1800-tallet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!