Læreplantilkobling

Fag

Geografi

Norsk

Engelsk

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Tekst i kontekst

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Norsk
 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag
10. trinn
Norsk
 • utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og reflektere over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå
VG1 SF
Norsk
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie
VG2 YF
Norsk
 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk
VG3 påbygging
Norsk
 • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet
VG3 SF
Norsk
 • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

I N T E R V J U

Hva brenner du for,
Ella Marie?

Vi har snakket med artist, forfatter og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen (24) om hva som opptar henne mest.

av Kjersti Kvam

Ella Marie Hætta Isaksen i samedrakt
Dette brenner Ella Marie for:

Å bevare det nordsamiske språket!

– Hei, jeg ringer deg fra bilen på vei til filmsettet i Alta, så vi får håpe at dekningen holder, sier Ella Marie, og jeg ser henne nesten for meg i slengbukse, kjørende i en kassebil fra 70-tallet, da Alta-konflikten raste i landet.

Filmen hun spiller i, «La elva leve», foregår nemlig i denne perioden. Her spiller hun hovedrollen som Ester – en samisk jente som går igjennom en sterk reise fra å skamme seg over kulturen sin til å sette livet på spill for samenes kamp.

Ikke så ulikt Ella Marie selv. Hun er nemlig også beredt på å ofre mye for å videreføre kulturen hun er født og oppvokst i. Og i kjernen av dette livsoppslukende engasjementet, ligger kampen for å bevare det nordsamiske språket.

– Nordsamisk er morsmålet mitt, det jeg snakker med familie og samiskspråklige venner. Det er hjertespråket mitt, sier hun overbevisende.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
📷  Ella Maria Hætta Isaksen imponerte stort da hun vant «Stjernekamp» i 2018.
Ella Maria Hætta Isaksen i Stjernekamp på NRK

– Vi er smertelig klar over at det er utrydningstruet, og da blir det viktig å ta språket til hjertene våre, slik at det ikke går ut av bruk i løpet av de neste hundre årene. Sammen med ti mindre samiske språk står nordsamisk på Unescos liste over utrydningstruede språk, og det er jo en spesiell inngang i livet; å vokse opp i en truet kultur.

Ella Marie snakker rett fram, uten nøling. Dette har hun snakket om så mange ganger at hun sikkert har mistet tellingen. Og mer skal det bli. For Ella Marie er forberedt på å kjempe lenge og ofre mye.

I dag bor hun i Oslo med samboeren Lars Rosness, og siden han ikke er samisk er hun stadig innom tanken om hvordan de skal skape en felles fremtid.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

– Det handler om så mye, for eksempel om hvor vi skal bo. Hvis vi blir i Oslo, er det vanskelig for meg å opprettholde å prate samisk. Og hvis vi får barn – hvordan skal vi videreføre min kultur til dem? Det høres kanskje absurd ut for mange, men i mitt miljø er det helt vanlig. Lars er den store kjærligheten i mitt liv, og vi er selvsagt innstilt på å få det til. Men han er også helt klar over at det ville vært mitt livs største sorg hvis jeg ikke kunne lære barna vi eventuelt får, om den samiske kulturen, og språket, forteller hun fattet og gjennomtenkt.

Ella Maria Hætta Isaksen i samedrakt

Selv ble hun «født aktivist», som hun kaller det, og har vært et intenst engasjert menneske hele livet. Heldigvis har hun alltid følt seg som en del av et fellesskap, selv om kampen til tider oppleves tung og tøff.

For det er jo også en bakside ved å være et flammende menneske, og det er Ella Marie svært klar over. Det kan være slitsomt og uttærende å gå inn i en sak med hud og hår. Du får som regel motstand, til og med kanskje voldsom og vond.

Ella Marie har selv kjent på hindringer og utfordringer underveis. Rasisme er en av dem. Da hun flyttet til Alta som ungdom kom de første spydige kommentarene om henne som same.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Hun flyttet senere fra Alta for å komme unna hetsen, men selv i dag, i hovedstaden og som voksen, får hun hatkommentarer. Det har blitt mer av det etter at hun vant «Stjernekamp» i 2018 og ble en offentlig person.

– Noen dager er veldig tøffe, og da setter jeg meg bare ned og gråter. Men heldigvis har jeg den drivkraften som gjør at jeg neste dag likevel står opp og er klar til å kjempe igjen, sier hun.

📷  Ella Maria fremførte nordnorsk julesalme sammen med Kringkastingsorkesteret under en julekonsert i 2018. Konserten fant sted i Jacob kirke i Oslo.
Ella Maria Hætta Isaksen synger under en julekonsert i Jacob kirke
Ella Maria Hætta Isaksen synger

Hva gir det deg å brenne så sterkt for denne saken?

– Personlig gir det meg en retning i livet, og en mening. Jeg har aldri vært i tvil om at det er dette jeg skal leve for. Og motivasjonen min kommer fra at jeg virkelig tror at det skal bli bedre. Jeg tror vi skal klare å skape plass til alle og se verdien i alle menneskers kultur.

Nå som voksen og kjent, bidrar hun så godt hun kan. Hun bærer kofta med stolthet i offentligheten, snakker samisk så alle skal høre det, hun deler kunnskap om den samiske overtroen og eventyrene, hun lager låter på hjertespråket, skriver, synger, snakker, roper – og lenker seg fast til gravemaskiner!

Akkurat som karakteren hun spiller på film akkurat nå, har hun nemlig også gått fysisk til verks. Høsten 2021 lenket hun og likesinnede seg fast i en gravemaskin for å kjempe for videre reinsdrift, den såkalte Nussir-saken. Aksjonistene vant første runde. Og det er slike ting som gir Ella Marie håp, både for verden og for hennes egen fremtid.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
📷  Ella Maria har hovedrollen i filmen «La Elva Leve». Filmen er basert på virkelige hendelser fra Alta-aksjonen og kampen for samiske rettigheter på slutten av 1970-tallet.
Ella Maria Hætta Isaksen i filmen «La Elva Leve»

– Mitt personlige håp akkurat nå, er at hvis jeg får barn, vil det samiske språket og kulturen være en naturlig del av deres liv.

Nå skal hun kjempe videre, på film denne gangen.

Se Ella Maries joik i «Stjernekamp» fra 2018.

Ella Maries eget forkjemperidol

– Mari Boine! Hun har hatt så stor betydning for samisk kultur, men også for meg personlig. Jeg husker første gang jeg hørte stemmen hennes i radioen da jeg var barn, og underveis har jeg opplevd at hun er et bevis på at det faktisk nytter. Som voksen, er jeg blitt kjent med henne, og hun er det mest støttende mennesket jeg kunne hatt i ryggen. Mari har på en måte gått fra å være den første samiske stemmen jeg hørte i radioen til å bli en levende stemme i mitt liv.

Ella Maria Hætta Isaksen og Mari Boine sammen på scenen

Ella Maries tips til deg som vil engasjere deg i en sak

  • Uansett hva temaet er, er det mange likhetstrekk i å stå i overbevisningen sin, så du er ikke alene!
  • Ta vare på deg selv, og gjør så godt du kan!
  • Finn din måte å engasjere deg på!
  • Husk at ditt engasjement er hellig, og verden trenger deg!
  • Ta vare på din egen stemme når du møter motstand. Gå tilbake til kjernen, og minn deg selv på hvorfor du kjemper!

Dette intervjuet er skrevet av Kjersti Kvam for Skolerom, og det inngår i en intervjuserie vi kaller Dette brenner jeg for! 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Sara Angelica Spilling / Pudder Agency
  2. Monster / NRK
  3. Getty Images
  4. Skolerom
  5. Sara Angelica Spilling / Pudder Agency
  6. Sara Angelica Spilling / Pudder Agency
  7. NRK
  8. NRK
  9. Thor Due
  10. Tore Sætre (CC BY-SA 4.0)
  11. NRK – YouTube
  12. Ørjan Marakatt Bertelsen (CC BY-SA 2.0)