Isbreer og isfjell  

Der hvor det er veldig kaldt finner man store isflater som kalles isbreer. De blir til når snøen som faller ikke smelter i løpet av året. Etter mange år blir snølagene presset sammen til enorme ismasser. Breene beveger seg i landskapet, nesten som kjempetrege elver. De siger nedover daler, over sletter eller utover i havet. Der isbreen møter havet, blir det en tykk, flytende plattform. Dette kalles en isbrem. Etter hvert som isen sakte blir skjøvet ut mot havet, brekker det av biter som flyter av gårde. Disse store bitene kalles isfjell.

Isfjell, Antarktis

Største isbre  

Lambertbreen i Øst-Antarktis er verdens største isbre. Den er 14 millioner kvadratkilometer. Det er så stort at hele Norge kunne fått plass 36 ganger. 

Isdekke 

Cirka 10 prosent av jordas overflate er dekket av is. 

Ferskvannslager  

Isbreene rommer 70–80 prosent av alt ferskvannet på jorda. 

Breland 

47 land i verden har isbreer. 

Hvor? 

Store deler av verdens isbreer ligger i Antarktis og på Grønland. Men det finnes isbreer høyt oppe i fjellene på alle kontinenter, til og med i Afrika. 

 

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Isbre, Island

Kalving  

Når is brekker løs fra kanten av en isbre, sier vi at isen kalver. Isen som brekker løs og flyter av gårde, kalles isfjell. Isklumpene smeller og buldrer når de løsner. De største isfjellene kan være 60 meter høye og flere kilometer lange. Kalvingen kan føre til store, farlige bølger som kan velte svære skip. 

Du ser bare en liten del av isfjellet over vannflaten. 

Over vannflaten  

Vanligvis ligger 1/5 av et isfjell over vannflaten. Denne delen består av snø og er ikke særlig hard. 

Under vannflaten  

Isen i den kalde kjernen er veldig hard (og derfor ganske tung) og holder 4/5 av isfjellet under vann. 

Ferskvann  

Isbreer og isfjell er lagd av snø, som er ferskvann. Derfor består isfjell av ferskvann og ikke saltvann. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Isfjell over og under vann

Isbre i Norge

Jostedalsbreen er Norges største fastlandsisbre på 487 kvadratkilometer, og ligger i Vestland fylke.  

Jostedalsbreen, Norge

Isbre som smelter

Forskning viser at breene på Svalbard og Antarktisk smelter og blir mindre. Dette skyldes først og fremst at klimaet har blitt litt varmere de siste 100 årene. Forskere mener at nedsmelting av isbreer vil gi store endringer på havnivået. Man tror at havet kan stige med opptil en meter langs kysten i Norge i løpet av de neste 100 årene. 

Fugleperspektiv av Isfjell

Elever intervjuer isbreekspert

Kilder:

 • Junior vitenskap (2018)
  Orage Forlag AS
 • Vår fantastiske planet (2017)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Ukjent
  6. Getty Images
  7. Getty Images