Isbreer og isfjell  

Der hvor det er veldig kaldt finner man store isflater som kalles isbreer. De blir til når snøen som faller ikke smelter i løpet av året. Etter mange år blir snølagene presset sammen til enorme, tykke ismasser. Breene beveger seg i landskapet, nesten som kjempetrege elver. De siger nedover fjelldaler, over sletter eller utover i havet. Der isbreen møter havet, blir det en tykk, flytende plattform. Dette kalles en isbrem. Etter hvert som isen sakte blir skjøvet ut mot havet, brekker det av biter som flyter av gårde. Disse store bitene kalles isfjell. 

Isfjell, Antarktis

Visste du at …

… Lambertbreen i Øst-Antarktis er verdens største isbre? Den er 14 millioner kvadratkilometer, cirka like stor som hele Norges areal 36 ganger. 

… cirka 10 prosent av jordas overflate er dekket av is? 

… isbreene rommer 70–80 prosent av alt ferskvannet på jorda?

… det finnes 47 land i verden som har en eller flere isbreer.

… store deler av verdens isbreer ligger i Antarktis og på Grønland? Men det finnes isbreer høyt oppe i fjellene på alle kontinenter, til og med i Afrika. 

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Isbre, Island

Kalving  

Når is brekker løs fra kanten av en isbre eller en isbrem, sier vi at isen kalver. Isen som brekker løs og flyter av gårde, kalles isfjell. Isklumpene smeller og buldrer når de løsner. De største isfjellene kan være 60 meter høye og flere kilometer lange. Kalvingen kan føre til store, farlige bølger som kan velte svære skip. 

Oppdrift  

Du ser bare en liten del av isfjellet over vannflaten, men på grunn av oppdriften synker det ikke likevel. Oppdriften er like stor som tyngden av det vannet isfjellet fortrenger. Grunnen til at isfjellet ikke synker, er at det har mindre massetetthet enn det hadde før det ble til is. Når vann fryser, blir det krystallisert. Det kommer luft mellom molekylene, slik at isen er mindre tett og altså lettere enn vannet. Et objekt som har større tetthet mellom molekylene enn vann, vil derimot synke. 

Fugleperspektiv av isfjell

Visste du at …

…kun 1/5 av et isfjell vanligvis ligger over vannflaten? Denne delen består av snø og er ikke særlig kompakt. Isen i den kalde kjernen er veldig kompakt (og derfor relativt tung) og holder 4/5 av isfjellet under vann. 

… isbreer (og derfor også isfjell) er lagd av snø, som er ferskvann? Derfor består isfjell av ferskvann og ikke saltvann. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Isfjell over og under vann

Norges største isbre

Jostedalsbreen er Norges største fastlandsisbre på 487 kvadratkilometer, og ligger i Vestland fylke.

Jostedalsbreen, Norge

Isbre som smelter  

Studier og forskning viser at breene på Svalbard og Antarktis smelter og blir mindre. Dette skyldes først og fremst at klimaet generelt har blitt varmere de siste 100 årene. Forskere mener at nedsmelting av isbreer vil gi store havnivåendringer. Det beregnes at havet kan stige med opptil en meter langs kysten i Norge i løpet av de neste 100 årene.

Issmelting i Arktis og Antarktis

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Fugleperspektiv av Isfjell

Kilder:

 • Junior vitenskap (2018)
  Orage Forlag AS
 • Vår fantastiske planet (2017)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Ukjent
  6. Getty Images
  7. Getty Images