Europeernes kolonier

Rundt 1000 år f.Kr. ble de første koloniene startet rundt Middelhavet. En koloni er et land som blir styrt av et annet land. Romerriket koloniserte store områder og folk da de utvidet sitt rike. Også vikingene hadde kolonier både i Irland og andre steder. Fra 1500-tallet startet europeerne å kolonisere utenfor Europa.

Illustrasjon fra 1800-tallet av et møte i Kongo mellom Europere og Afrikansk urfolk

Årsak til kolonialisme

Det er to hovedårsaker til at et land koloniserer andre land. Den ene årsaken er økonomisk, det vil si at kolonimakten ønsker å tjene penger. Da henter de varer, som for eksempel krydder, kakao og silke fra kolonien. Det var vanlig at mennesker som bodde i landet fra før ble satt i slavearbeid for kolonimakten.

Den andre årsaken er at kolonimakten ønsker makt. Ofte var begge årsakene grunn til at noen tok kontrollen over et annet land 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Antique photograph of the British Empire: Annexation of the territory of the king of Ado

Den første fasen

På 1500-tallet begynte europeiske stater å ta kontroll over områder i Sør- og Mellom-Amerika. Dette varte frem til 1800-tallet. I denne perioden ble slaver hentet fra Afrika som arbeidskraft.

Vintage gravering av Hernan Cortes som møter Moctezuma II - en aztekisk hersker

Den andre fasen

Den andre fasen startet på 1800-tallet og varte frem til 1900-tallet. Flere europeiske land hadde lenge hatt kolonier, men nå ville enda flere land kolonisere. De konkurrerte seg imellom om å skaffe seg flest kolonier både i Afrika og i Asia. Ofte ble de nye områdene tatt med makt. Perioden kalles imperialismen.

Keiser Menelik II av Etiopia sto imot italiensk kolonisering på slutten av 1800-tallet.

Keiser Menelik II av Etiopia sto imot italiensk kolonisering på slutten av 1800-tallet

Avkolonisering

De fleste koloniene fikk tilbake sin selvstendighet etter 2. verdenskrig. Kolonimaktene ble sendt hjem. I 1960 ble det bestemt i FN at alle kolonier skal få tilbake sin frihet, og at det ikke er lov å starte nye kolonier.

Hvordan gikk det med koloniene?

Koloniene tapte mye under kolonitiden. Varer ble fraktet ut av landet, og de fikk lite betalt for dem. Det ble vanskelig for mange av de gamle koloniene å begynne med egen industri etter at de ble selvstendige. Mange av menneskene i koloniene følte seg mindre verdt, og mange steder ble gamle tradisjoner glemt. 

Gamle kolonier lever ennå

Selv om FN stoppet kolonier i 1960, finnes det fortsatt land som styres av andre land. Disse områdene ble okkupert eller kolonisert under kolonitiden. De bestemmer en del selv, men ikke alt. Falklandsøyene, Gibraltar, Fransk Polynesia og Bermuda er eksempler på slike områder.

Gibraltarklippen

Verdensspråk

Kolonimaktene tok med sin kultur til sine nye områder. Et av de viktigste kulturelle kjennetegnene er språk. Enkelte steder, som hos Mayafolket i Sør-Amerika, ble deres opprinnelige språk forbudt.

Spansk, portugisisk, fransk og engelsk er spredd i hele verden. Engelsk brukes i flest land – språket brukes fast i 59 ulike land. Fransk brukes i 29 land, spansk i 21 land og portugisisk i 10 land.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kart over Afrika som viser kolonier fra 1896

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. UN Photo / Yutaka Nagata
  6. UN Photo / Jean Pierre Laffont
  7. Getty Images
  8. Getty Images