Krigføring gjennom tidene

De første menneskene utviklet redskaper til bruk i jakt. De trengte skarpe og spisse redskaper for å nedkjempe dyr. Med befolkningsvekst og økt press på ressursene, fikk mennesket behov for å forsvare seg mot konkurrerende stammer. Jaktredskapene ble til våpen. Fra de første knivene til vår tids atomvåpen, har våpenproduksjonen og krigføringen utviklet seg enormt. Men selve bakgrunnen for krig er fortsatt den samme: Hensikten er å nedkjempe en fiende.

Skotsk kavaleri
Skotsk kavaleri

Jeger- og sankerkulturer

De første menneskene var jegere og sankere. De jaktet på dyr, og samlet spiselige vekster. Menneskene levde i mindre grupper, og hadde sine geografiske områder hvor de jaktet og oppholdt seg. De var nomader, og var stadig på flyttefot. De måtte være der dyrene var, og de vandret over store områder. Fast bosetning ble det ikke før jordbruket utviklet seg for 12 000–14 000 år siden.

Jakt i steinalderen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!