Krigføring gjennom tidene

De første menneskene trengte skarpe og spisse redskaper for å drepe dyr. For å forsvare seg mot andre mennesker, ble jaktredskapene brukt som våpen. Våpnene har utviklet seg enormt siden de første knivene ble laget. Hensikten er fortsatt å nedkjempe en fiende.

Skotsk kavaleri

Jeger- og sankerkulturer

De første menneskene jaktet på dyr, og samlet spiselige planter. Menneskene var nomader, og de var stadig på flyttefot. De måtte være der dyrene var å finne. Fast bosetning ble det ikke før jordbruket utviklet seg for 14 000 år siden.

Jakt i steinalderen

Fra jaktredskap til våpen

Jaktredskapene ble laget av stein, tre eller dyreknokler. Vanlige redskaper var kniver, spyd, steinslynge, blåserør eller pil og bue. De første krigene startet da folk måtte forsvare det stedet de bodde på. Da ble jaktredskapene brukt som våpen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Verktøy fra steinalderen

Krigerstaten Sparta

Fra 550 f.Kr. og fremover vokste bystaten Sparta og ble en sterk militærmakt. Sparta hadde den mektigste hæren i antikkens Hellas.

Sparta var ofte i krig med Athen. Mennene var gode krigere. De hadde fått militær opplæring fra de var 7 år gamle. Frem til de var 30 år bodde de i militærleirer med hard trening og streng disiplin. Spartanerne mente at guttene ble bedre krigere hvis de hadde det fælt.

Militærtjenesten i Sparta fortsatte til man ble 60 år. Krigerne hadde langt hår, hjelmer og røde kapper. Dersom soldatene ikke kunne vinne et slag, måtte de kjempe til alle var døde.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Romerriket

Romerriket var mektig fra 240 f.Kr. til 400 e.Kr. Romerne utviklet en måte å krige på som gjorde dem nesten uslåelige. De romerske legionene  bestod av flere tusen soldater. De brukte store skjold, spyd og sverd for å nedkjempe fienden. De utviklet også store katapulter og rambukker. Med disse kunne de knuse festninger og slå inn porter.

Vikingtiden

I Skandinavia utviklet det seg et krigerfolk på 700-tallet. Det første kjente vikingangrepet kom i år 793 på øya Lindisfarne i Nord-England. Med sine fantastiske skip, sverd, økser og skjold herjet vikingene rundt i Europa i et par hundre år.

Vikingene var ikke bare krigere, selv om det ofte er det vi lærer. De fleste var bønder. Noen drev med handel, og andre oppdaget nye landområder. For mange var likevel gull og rikdom viktigst. De plyndret derfor svake motstandere som prester og munker. Etter hvert møtte vikingene større motstand, og vikingtiden tok slutt på 1050-tallet.

Vikingene er blitt skildret gjennom en rekke sesonger av TV-serien «Vikings». 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Korstogene

På 1100- og 1200-tallet kriget Europa mot den muslimske delen av verden. Den katolske kirken ønsket å spre kristendommen, og omvende muslimer. Navnet kommer fra de røde korsene som de malte på skjold og klær.

De som trodde noe annet enn paven i Roma skulle drepes. Religioner har nesten alltid stått mot hverandre, og gjør det fortsatt.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Krutt og kanoner

På 1500-tallet ble krutt og kanoner brukt i krig. Det var lite som kunne stå imot kruttets eksplosive kraft. Oppfinnelsen fra Kina forandret måten man kriget på.

Gjennom 1600-tallet og 1700-tallet ble krig utkjempet på store åpne plasser. Det var to hærer som møtte hverandre. Millioner av soldater ble lært opp og kledd i uniformer. På 1800-tallet deltok gjerne hele samfunnet i krig. Krigen gikk derfor mer utover de sivile. Dette kaller vi total krig. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Terrorbalanse

Andre halvdel av 1900-tallet handlet mye om atomvåpen. I krigene etter det har det vært stor forskjell på partene. En side har mye moderne teknologi, mens den andre parten nesten ikke har noe. De stridende parter allierer seg ofte med andre land for å få tilgang til våpen, men også politisk støtte.

Fra borgerkrig til internasjonal konflikt 

Krigen i Jemen startet som en borgerkrig. Houthifolket gikk til krig mot de som styrte landet. De mente at de var blitt urettferdig behandlet. Med årene fikk hver side av krigen sine støttespillere, og det utviklet seg etter hvert til en internasjonal krig. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Kilder:

 • Iddeng, Jon Wikene; Steen, Tone; Tvedt, Knut AreRomerriket i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. desember 2020 fra https://snl.no/Romerriket
 • Bandlien, Bjørn; Solberg, Bergljot; Røvik, Sisselvikingtiden i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. desember 2020 fra https://snl.no/vikingtiden
 • Holmboe, Haakonkorstog i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. desember 2020 fra https://snl.no/korstog

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images / Nasjonal digital læringsarena – YouTube
  4. Getty Images
  5. Getty Images / Naked Science – YouTube
  6. HBO Nordic
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Almigdad Mojalli (VOA) / FN-sambandet Norge – YouTube